Dočasné súdne pravidlá Judexkuriálnej konferencie z roku 1861

Siracusalife.it Dočasné súdne pravidlá Judexkuriálnej konferencie z roku 1861 Image
POPIS
AUTOR Tomáš Gábriš
VELIKOST SOUBORU 1,24 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2014
NÁZEV SOUBORU Dočasné súdne pravidlá Judexkuriálnej konferencie z roku 1861.pdf
ISBN 9788080786014

Dočasné súdne pravidlá z roku 1861 svojím obsahom položili základy moderného právneho poriadku Uhorska a až do roku 1957 ovplyvňovali právo na území Slovenska – najdlhšie v oblasti banského práva. Zasahovali do viacerých právnych odvetví – občianskeho aj trestného práva hmotného a procesného, obchodného, zmenkového, konkurzného práva, pozemkovoknižného práva, banského práva, právnej úpravy notárskej a advokátskej profesie a iných. Azda najvýznamnejšie sú tým, že až do roku 1950 na území Slovenska podstatne upravovali pododvetvia dedičského práva a vecného práva, a tým suplovali absentujúci občiansky zákonník. Práve v týchto súvislostiach sa s nimi môžeme dodnes stretnúť v súdnych rozhodnutiach. Hoci je teda význam Dočasných súdnych pravidiel viac ako zrejmý, tento významný prameň doteraz nebol v slovenskom jazyku publikovaný v celom rozsahu.Predkladané dielo je tak úplne prvým celistvým počinom v tejto súvislosti – zahŕňa úvodnú teoretickú štúdiu, text Dočasných súdnych pravidiel s komentárom a originálne znenie v maďarskom jazyku.

Dočasné súdne pravidlá Judexkuriálnej konferencie z roku 1861 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Tomáš Gábriš. Přečtěte si s námi knihu Dočasné súdne pravidlá Judexkuriálnej konferencie z roku 1861 na siracusalife.it

Dočasné súdne pravidlá Judexkuriálnej konferencie z roku 1861

Upozornenie: Knihy vedené v tejto databáze nedistribuujeme a neposkytujeme ani informácie o tom, kde sa dajú zabezpečiť (s výnimkou kníh vydaných Literárnym informačným centrom).

PDF AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných ...

Dočasné súdne pravidlá. Judexkuriálnej konferencie z roku 1861 . Autor: Tomáš Gábriš Vydavateľstvo: Wolters Kluwer 2014 EAN: 9788080786014 Dočasné súdne pravidlá z roku 1861 svojím obsahom položili základy moderného právneho poriadku Uhorska a až do roku 1957 ovplyvňovali právo na území Slovenska - najdlhšie v oblasti banského práva.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Jezdíme s vozem VW GOLF II
Jak být dlouho živ a zdráv
Egypťan Sinuhet
Slovník představitelů politické správy v Čechách v letech 1849-1918
Počítač v meste
V neděli se holky budou divit
Strach, tréma, obavy a návody jak na ně
Krmiva pro psy
Nemravné kratochvíle našich předků II
Klinická psychológia