Trestní zákoník I+II (obecná část + zvláštní část)

Siracusalife.it Trestní zákoník I+II (obecná část + zvláštní část) Image
POPIS
AUTOR Pavel Šámal
VELIKOST SOUBORU 1,10 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2012
NÁZEV SOUBORU Trestní zákoník I+II (obecná část + zvláštní část).pdf
ISBN 9788074004285

Od prvního vydání velkého komentáře k trestnímu zákoníku uplynuly sice jen dva roky, avšak první vydání bylo přes potřebné dotisky již zcela rozebráno. Vzhledem k tomu, že v mezidobí došlo k prvním novelizacím trestního zákoníku a nově i k přijetí zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, rozhodli se autoři podstatně doplnit, a zčásti i přepracovat, jednotlivé části komentáře tak, aby právnické veřejnosti sloužil i nadále v aktuální verzi.Komentář reaguje na nedávné přijetí zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, který přináší nejen zásadní koncepční změnu trestního práva, ale dovršuje i reformu trestního práva hmotného. Z dalších přijatých novelizací trestního zákoníku, které si vyžádaly aktualizaci komentáře, byla podstatná zejména změna, která implementovala některé předpisy Evropské unie, zejména v oblasti trestněprávní ochrany životního prostředí a v oblasti boje proti pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii. Novela dále změnila úplatkářské trestné činy, se snahou posílit nástroje proti korupci úředních osob a zvýšit transparentnost činnosti veřejné správy, a v neposlední řadě zpřesnila některá další ustanovení trestního zákoníku. Druhé vydání velkého komentáře k trestnímu zákoníku by nemělo uniknout pozornosti specialistům působícím v oboru testního práva. Tento velký komentář dále doporučujeme celé odborné právnické veřejnosti, včetně dalších profesí (policii, probační a mediační službě, vězeňské službě) a samozřejmě též studentům právnických fakult.

Trávit čas knihou Trestní zákoník I+II (obecná část + zvláštní část)! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Trestní zákoník I+II (obecná část + zvláštní část) a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

ZÁKON č. 40/2009 Sb. - anotace - Nakladatelství Sagit, a.s.

Kniha: Trestní zákoník I+II (obecná část + zvláštní část) (Pavel Šámal a kolektív). Nakupujte knihy online vo vašom obľúbenom kníhkupectve Martinus!

Největší výběr knih na internetu | Internetové knihkupectví

Trestní zákoník je členěn na obecnou a Zvláštní část: • Obecná část vymezuje působnost trestního zákoníku a obsahuje ustanovení, která jsou společná všem či více trestným činům: vymezuje trestní odpovědnost i její zánik, okolnosti vylučující protiprávnost, ukládání trestů a ochranných

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Jiný život
Antologie české poezie - I. díl (1966–2006)
Zakládáme a provozujeme živnost
Paneláci 1
Vladimír Jindřich Bufka
Qigong 2. díl - cviky pro pokročilé
Počítanie - Kuk pod okienko
Internet, informační společnost a autorské právo
Kam a odkud
STORM 10: Piráti z Pandarve
Agenda 21
ForeX tradingem k maximálním ziskům
Ledové království: Pohádkový román
Kalendář 2017 - Trnkův stolní + Český rok
Slovenský intelektuál Alexander Matuška
Východ
Záverečné testy: Nákladné autá a autobusy
5minutové pohádky před spaním
Básne I. a II.