Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov

Siracusalife.it Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov Image
POPIS
AUTOR Katarína Liebscherová
VELIKOST SOUBORU 3,80 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2018
NÁZEV SOUBORU Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov.pdf
ISBN 9788081687983

Sloboda poskytovania služieb ako jedno zo základných práv Európskej únie je veľmi úzko spätá s vysielaním zamestnancov, pričom vzniká potreba dočasné poskytovanie služieb regulovať. Jedným z regulačných nástrojov je zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb. Kolektív autorov dôsledne splnil svoj cieľ pripraviť k uvedenému zákonu komplexný komentár a v ňom čitateľovi objektívne vyložiť a popísať jednotlivé ustanovenia a zároveň poskytnúť domácim, ale aj zahraničným zamestnávateľom návod na splnenie povinností, ktoré im zákon ukladá. Komentár je vhodne doplnený praktickými príkladmi, na ktorých autori ilustrujú konkrétne situácie, aby čitateľ ľahšie pochopil, kedy ide o vyslanie a aké povinnosti z neho pre zamestnávateľa vyplývajú. Odkazy na kontaktné orgány pre oblasť vysielania zamestnancov v zahraničí čitateľom umožnia preveriť si pracovné podmienky v tom-ktorom štáte Európskej únie.Komentár je určený predovšetkým podnikateľom, zamestnávateľom, konateľom spoločností a personalistom. Prínosom však môže byť aj pre širšiu odbornú verejnosť.

Hledáte knihu Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2018 a autorem je Katarína Liebscherová? Přečtěte si knihy online na našem webu siracusalife.it

regulovat - ABZ.cz: slovník cizích slov

Všechny informace o produktu Kniha Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov - Bernhard Hager, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov - Bernhard Hager.

351/2015 Z.z. - Zákon o cezhraničnej spolupráci pri ...

351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto: 1. Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

3D Praha / Prague / Prag
Sedm lekci o jsoucnu a o prvních principech spekulativního rozumu
Červená čiapočka - Čarovné zvuky
Lexicon 7: Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký praktický slovník
Dům a jeho tajemné síly
Akupunktura
Případ hrozničkové náušnice
Bitva o pohár
Orientálcova vzpoura
Uvedení do víry
Růžový notýsek
Podezřelé úmrtí
Atlas bylin
Z oboch strán železnej opony
Ríša zvierat
Jak na triatlon
Krvavý Biskaj