Vlastiveda pre 6. ročník špeciálnych základných škôl

Siracusalife.it Vlastiveda pre 6. ročník špeciálnych základných škôl Image
POPIS
AUTOR Jarmila Žišková
VELIKOST SOUBORU 6,40 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2014
NÁZEV SOUBORU Vlastiveda pre 6. ročník špeciálnych základných škôl.pdf
ISBN 9788080913632

Učebnica Vlastiveda 6 svojím obsahom nadväzuje na učebnicu vlastivedy pre 5. ročník, pričom získané poznatky upevňuje a zároveň rozvíja. Obsahuje témy rozdelené tematicky do dvoch častí – náuka o spoločnosti (Zem a jej zobrazenie, Slovenská republika, Začiatky našich národných dejín) a náuka o prírode (živá príroda, neživá príroda, poznávanie látok, porovnávanie a meranie, elektrická energia). Jednotlivé témy sú spracované formou prístupnou pre žiakov so špeciálnymi potrebami, žiakov sprevádzajú témami spolužiaci Ľuboš a Lenka. Texty sú jednoduché, zrozumiteľné, doplnené množstvom ilustračných obrázkov a úloh, ktoré pomáhajú pri celkovom osvojení si učiva.Pre žiakov s mentálnym postihnutím (variant A) s VJS/6.ročník

Trávit čas knihou Vlastiveda pre 6. ročník špeciálnych základných škôl! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Vlastiveda pre 6. ročník špeciálnych základných škôl a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Vlastiveda pre 6. ročník špeciálnych základných škôl ...

Učebnica Vlastiveda 4 prináša žiakom špeciálnych základných škôl poznatky o ich sociálnom prostredí (škola, rodina, obec), živej a neživej prírode. Jednotlivé témy sú podané formou prístupnou pre žiakov so špeciálnymi potrebami, žiakov sprevádzajú té

Vlastiveda pre 6. ročník špeciálnych základných škôl

Pracovný zošit z vlastivedy pre 6. ročník špeciálnych základných škôl tvorí spolu s učebnicou komplexný celok. Prostredníctvom rôznych cvičení sa žiaci oboznámia so začiatkom našich národných dejín, naučia sa orientovať na mape Slovenskej republiky, prehĺbia si svoje znalosti o človeku, získajú poznatky o niektorých horninách a nerastoch, spoznávajú vlastnosti ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Geny, buňky a mozek
Velká kniha o mašince Tomášovi
Čo sa deje na jazere?
Pletená krajka
Dimenze ochrany lidských práv v Evropské unii
Šéf pod kontrolou
Jiří Slíva
Karmínový dvojdolár
Alignment
Čergov 1:50 000