Hirohito a vznik moderního Japonska

Siracusalife.it Hirohito a vznik moderního Japonska Image
POPIS
AUTOR Herbert P. Bix
VELIKOST SOUBORU 8,34 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2002
NÁZEV SOUBORU Hirohito a vznik moderního Japonska.pdf
ISBN 8072577123

Nikdy předtím nebyl život této sporné osobnosti představen veřejnosti v tak jasných a živých barvách. Autor líčí, co znamenalo být od narození vychováván pro osamělé postavení na samém vrcholu národní hierarchie a uctívaný symbol na úrovni bohů. Mladý císař, který byl ovlivněn nezvyklou kombinací japonské císařské tradice a moderního vědeckého světového názoru, se postupně ujal prvořadé role. Přitom se spojil se sílícím ultranacionalistickým hnutím, které usilovalo o zachování náboženského uctívání císaře, bránil se pokusům o omezení své moci a neustále si pěstoval vlastní obraz váhavého, pasivního panovníka. V knize vidíme Hirohita ve skutečné podobě, totiž jako člověka disponujícího silnou vůlí a skutečnou autoritou.Kniha Hirohito a vznik moderního Japonska, která se opírá o rozsáhlý soubor nikdy předtím nevyužitých primárních pramenů, je snad nejpoučnější v pasážích, v nichž strhává závoj z mytologie, která dosud zahalovala císařův vliv na světovou scénu. Bix se soustřeďuje na těsnou spolupráci císaře s poradci a celou řadou po sobě jdoucích japonských vlád, a nově objasňuje příčiny vypuknutí války v Číně, k němuž došlo v roce 1937, a zahájení války v Asii a v Tichomoří v roce 1941. Podle dosud běžně zavedených představ nebyl hnací silou sílící zahraniční agresivity Japonska císař, ale stála za ní elitní skupina japonských militaristů, avšak skutečnost, jak jsme svědky při četbě této práce, byla naprosto jiná. Autor na základě dokumentů podrobně dokazuje, jak výraznou a rozhodující roli sehrál Hirohito ve válečných operacích od obsazení Mandžuska v roce 1931 přes útok na Pearl Harbor až po osudové rozhodnutí přistoupit na bezpodmínečnou kapitulaci, k němuž císař dospěl v roce 1945. Hirohito ve skutečnosti tvrdošíjně prodlužoval válku a jako východisko z neřešitelné situace využil hrozné důsledky shození atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki, jakož i sovětského vstupu do války. V knize se dočítáme, jak od okamžiku kapitulace usilovali američtí i japonští nejvyšší představitelé o udržení Hirohita na trůnu, o zastření jeho válečné role a o přeměnu historického vědomí Japonců. Rozhodujícím předpokladem úspěšnosti této strategie se stalo Hirohitovo spojenectví s generálem MacArthurem, který císaři dopomohl k udržení jeho postavení a k tomu, aby se zbavil své militaristické podoby, kdežto on sám využíval císaře k dosažení vlastního cíle, jímž bylo proměnit Japonsko v mírumilov nou zemi. Oboustranné partnerství zaručovalo, že císařova podoba přetrvá v plné velikosti i v poválečných letech a v pozdějších desetiletích, v nichž Japonsko začalo pronikat do moderního věku a snažilo se ze všech sil – jak činí ostatně dosud – vypořádat se s vlastní minulostí.Až do samého konce životní dráhy, která ztělesňovala vnitřně protikladné, střetávající se cíle japonského vývoje, se Hirohito nevzdal zájmu o politiku a nepřestal dbát o své místo v dějinách.

Hledáte knihu Hirohito a vznik moderního Japonska? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2002 a autorem je Herbert P. Bix? Přečtěte si knihy online na našem webu siracusalife.it

Hirohito a vznik moderního Japonska (Herbert P. Bix) od 17 ...

Hirohito (japonsky: 裕仁; 29. dubna 1901 - 7. ledna 1989) byl 124. japonský císař, který vládl v letech 1926 až 1989. Po své smrti je v Japonsku znám jako císař éry Šówa (昭和 天皇, Šówa tennó; Šówa - „zářící mír" - byl název jeho panovnické éry, který si volí každý císař sám).

Herbert P. Bix - Hirohito a vznik moderního Japonska 2002 ...

Herbert P. Bix, Hirohito: Vznik moderního Japonska (Praha: BB Art, 2002). Howard B. Schonberger, Aftermath of War: Americans and the Remaking of Japan 1945- 1952 (Kent: Kent State University Press, 1989).

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Zmizelé Čechy-Mělník
Konsolidácia účtovnej závierky v príkladoch
Invaze - Československo 1968
Válka trpaslíků
Imidž štýlového muža
Příběhy zpod oblak
Judikatúra vo veciach exekučného konania a v statusových veciach súdnych exekútorov III.
Zázraky se dějí i před snídaní
Manažment III
Ford Transit diesel od 2/86
Divadlo Járy Cimrmana - Hry a semináře
Lunář 2019
Autorské právo do vrecka