Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století

Siracusalife.it Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století Image
POPIS
AUTOR Kateřina Bláhová
VELIKOST SOUBORU 1,98 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2008
NÁZEV SOUBORU Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století.pdf
ISBN 8020015841

Sborník obsahuje příspěvky z 27. ročníku sympozia k problematice 19. století, pořádaného Ústavem pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci s Archivem města Plzně ve dnech 22. – 24. února 2007 ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje. Příspěvky autorů zabývajících se všemi oblastmi kulturní historie (historiků, historiků umění, literárních historiků, hudebních vědců, etnografů ad.) zpracovávají kontakty české kultury s exotikou, literární i umělecké projevy českých cestovatelů, způsoby, jakými česká společnost vnímala vše, co přesahovalo hranici jejího běžného života, exotické prvky v architektuře a řadu dalších témat. Textovou část doplňuje obrazová příloha a německá resumé.

Trávit čas knihou Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

prof. PhDr. Roman Prahl, CSc. | Ústav pro dějiny umění

O tom, jak se celoevropská vlna exotismu projevila s jistým zpožděním v české kultuře, svědčí nejnovější 27. svazek oblíbených mezioborových plzeňských sympozií s názvem Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století.

Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století

Martin Hrdina; Kateřina Piorecká (eds.): Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století: sborník příspěvků z 33. ročníku sympozia k problematice 19. století: Plzeň, 21.-23. února 2013, Academia, Praha, 2014, s. 336.. 33. ročníku plzeňského sympozia, při němž se badatelé scházejí nad problémy spjatými s 19. stoletím, byl vloni věnován podvrhům a ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Policie
Asertivitou proti stresu
Bola raz jedna láska
Procvičujeme češtinu pracovní sešit pro 3. ročník 2. díl - 3. ročník
Život Krista Pána
Mladá slavistika IV
Dinosauři a prehistorický živ.
Biografický slovník českých zemí (H-Ham)
Debordelizace hlavy
Kardiologie pro interní praxi
Cesta
Hlas Poznania
Zlatá rybka
Dermatovenerologie, dětská dermatologie a korektivní dermatologie 2006/2007
Bombardéry a extrémisté
Formujeme si postavu
Harmonie
Efeta 2002
Rusko-český odborný slovník