Trnavské meštianske závety (1700-1871)

Siracusalife.it Trnavské meštianske závety (1700-1871) Image
POPIS
AUTOR Adriana Švecová
VELIKOST SOUBORU 2,76 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2014
NÁZEV SOUBORU Trnavské meštianske závety (1700-1871).pdf
ISBN 9788080827786

Toto dvojzväzkové dielo k trnavským novovekým meštianskym závetom vykazuje znaky jasne vyprofilovanej právnohistorickej analýzy a syntézy, ktoré sú prezentované v monografickej časti.Edícia prameňov bude môcť byť využitá v ďalšom vedeckom výskume aj vo výuke dejín práva, event. vo všeobecno-historických disciplínach/pomocných vedách historických ect. Celá historická/právnohistorická obec na Slovensku tak bude mať pre budúcnosť k dispozícii obsiahlu edíciu právnych prameňov, hoci len rozsahu regionálneho, tzn.trnavského mestského právneho okruhu.Autorka obsiahla základné dedičskoprávne zásady a majetkoprávne a dedičskoprávne vzťahy uhorského meštianskeho práva, ktoré bolozdrojom príprav budúcich kodifikácií, a preto v predloženom diele ide de facto o jeden, ale nie jediný z predobrazov moderného dedičského práva na Slovensku.

Trnavské meštianske závety (1700-1871) je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Adriana Švecová. Přečtěte si s námi knihu Trnavské meštianske závety (1700-1871) na siracusalife.it

de facto - ABZ slovník českých synonym

Trnavské meštianske závety (1700-1871) I.,II.zväzok-- autor: Švecová Adriana Trnavské meštianske závety (1700-1871) I. a II. zväzok-- autor: Švecová Adriana Financial Statements for the Needs Of Managers-- autor: Saxunová Darina Ahoj, tati-- autor: Peachey Mal Neznámí hrdinové - řekli ďáblovi ne-- autor: Drda Adam, Kroupa ...

Kniha Trnavské meštianske závety (1700-1871) I. a II ...

Iné - TRNAVSKÉ MEŠTIANSKE ZÁVETY (1700 - 1871) Dátum konania: 28.10.2014 17:00 . Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity v Trnave, Mesto Trnava, ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Sloup do nebe
Od pohádky k pohádce: Máša a medvěd
Ľubomír Longauer: O sebe a o svojej práci
Posvátné a světské
Kód: Veronica
Horní a Dolní Lužice
Pod tíhou měsíce
Viazaný prísahou
Válečné deníky Jana Opočenského
Kelly Ken
Prababiččin klobouk
Poradca 8/2017
Osud, sloboda a duša
Umíme číst obrázky