Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Siracusalife.it Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich Image
POPIS
AUTOR Stanislav Kadečka
VELIKOST SOUBORU 4,85 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2017
NÁZEV SOUBORU Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.pdf
ISBN 9788075980526

Komentář přináší ucelený výklad nového zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Autoři v knize zúročili první zkušenosti s fungováním nové úpravy, formulují odpovědi na otázky, které praxe přináší, a vybírají z dosavadní judikatury rozhodnutí, která budou použitelná i při aplikaci nové právní úpravy. Komentář je dílem předních odborníků na správní trestání, a proto je výklad vždy opřen o solidní teoretický základ a vynikající logickou argumentaci. Kniha vychází podle právního stavu k 31. 5. 2018. Autoři u jednotlivých ustanovení obsáhle citují zásadní judikaturu. Při jejím výběru bylo dbáno na její aktuálnost ve vazbě na novou právní úpravu a uváděna je též relevantní judikatura z oblasti trestního práva, jež může pomoci objasnit některé instituty, které jsou uplatňovány též v trestním právu a trestním řízení. Uváděny jsou i závěry poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání.Pro přehlednost je v komentáři u jednotlivých paragrafů uveden přehled souvisejících ustanovení zákona, jakož i přehled vybraných souvisejících právních předpisů. Text je vždy uvozen důvodovou zprávou k zákonu za účelem snazšího seznání úmyslu zákonodárce k přijetí daného ustanovení.

Trávit čas knihou Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich: A zákon ...

Zákon č. 250/2016 Sb. - o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich úplné a aktualní znění

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení v nich | RENTEL ...

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich přináší jednotnou a komplexní právní úpravu základů správněprávní odpovědnosti fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob spolu s právní úpravou specifického řízení k uplatnění správněprávní odpovědnosti.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Před půlnocí
Ze školky do školy: Procvičování a úkoly
Čaj s kapkou jedu
Sklo 20. století
Rorýsy
Judaizmus v tradícii a súčasnosti
Kolo, kolo mlýnský
Teória lode
Policejní stanice Brooklyn
Pánové, buďte šik!
Omnibus: Krutá hra, Kruté mrazy, Krutý osud
Žena, která překážela
Stretnutia naslepo
Krásná Karolína
3 x Vraždy
Prožvýkej se do zdraví!
Alef