Konkurzní řízení v praxi - z pohledu věřitele i úpadce

Siracusalife.it Konkurzní řízení v praxi - z pohledu věřitele i úpadce Image
POPIS
AUTOR Hana Hučková
VELIKOST SOUBORU 10,56 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2002
NÁZEV SOUBORU Konkurzní řízení v praxi - z pohledu věřitele i úpadce.pdf
ISBN 8024701383

Cílem publikace je seznámit čtenáře se základními principy konkurzního řízení v právních, účetních a daňových souvislostech. S vymezením základních specifik konkurzního řízení podnikatelů - fyzických osob, s vymezením pozice věřitele, jeho právy a povinnostmi, s důrazem na upozornění zákonem stanovených lhůt. Prostor je také věnován zaměstnanci jako věřiteli úpadce, jeho možnostem, právům a jejich uplatnění. Na teoretickou část publikace navazuje praktický příklad konkurzního řízení rozdělený na část tabulkovou (výkazovou) a část účetní (výpočtovou). V přílohách autorky přehledně sestavily podmínky konkurzního řízení, srovnání vyrovnání a nuceného vyrovnání, vzory žalob, návrhů na prohlášení konkurzu a přihlášek pohledávek. Součástí publikace je zákon o konkurzu a vyrovnání, další související předpisy a odkazy na zajímavé internetové adresy.

Trávit čas knihou Konkurzní řízení v praxi - z pohledu věřitele i úpadce! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Konkurzní řízení v praxi - z pohledu věřitele i úpadce a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Publikace - Rytikov & Utěšený

Může tedy být, a v praxi tomu tak zajisté bude, navýsost praktickou otázkou, kde (v jakém členském státě) se konkurzní řízení povede. Zejména pro konkurzní věřitele má vyřešení této otázky nezanedbatelný ekonomický dopad. A to nejen například ve vztahu k uspokojení výše jejich pohledávky vůči úpadci, ale i z ...

Konkurzní řízení v praxi: z pohledu věřitele i úpadce 2002 ...

7. 2007, neboť insolvenční zákon výslovně stanoví, že pro konkurzní řízení, zahájená před účinností tohoto zákona, se použijí dosavadní právní předpisy. Vzhledem k průměrné délce konkurzního řízení v České republice, která patří mezi nejdelší v Evropě, tedy ještě zdaleka není vyhráno.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Bratislava 1:10 000
Dějiny Brazílie
Buď silná
Keď som bol malý chlapec
Smrdíš
Krvavý rovník
Dobrodružství růžového opičáka Pipiho
Kriminalistická balistika
Hrady a zámky
Hobit
Robinson Crusoe
Anna a král
Tajomstvá troch žien
Kapřík Metlík - V řece