Konštrukcie budov z monolitického betónu

Siracusalife.it Konštrukcie budov z monolitického betónu Image
POPIS
AUTOR none
VELIKOST SOUBORU 9,76 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2005
NÁZEV SOUBORU Konštrukcie budov z monolitického betónu.pdf
ISBN 8096902423

Realizácia konštrukcií budov z monolitického betónu je činnosť, ktorá si vyžaduje vysokú odbornosť. Väčšina ponúkaných publikácií je špecializovaná na určitú oblasť betónového staviteľstva. Táto publikácia obsahuje všetko, čo je potrebné vedieť o konštrukciách budov z monolitického betónu z hľadiska teórie a praxe. Autori v nej rešpektovali najnovšie technické normy (aj európske) zavádzané do našej normovej sústavy v posledných rokoch. Užitočné informácie v nej nájdu nielen projektanti, pripravovatelia výroby a výkonní technici, ale aj investori či študenti odborných stavebných škôl. Obsahové rozdelenie publikácie:* Prvá časť odborno-technická poskytuje zásady návrhu konštrukcií, zložky čerstvého betónu a jeho výrobu, správne technologické postupy pri doprave, ukladaní, zhutňovaní a ošetrovaní čerstvého betónu, ako aj kontrolu kvality výrobného procesu. Zahŕňa aj problematiku vystužovania betónových konštrukcií, problematiku debnení, postupy pri odebňovaní a oddebňovaní i parametre stavebných strojov a mechanizmov používaných pri výrobe čerstvého betónu a betónovej konštrukcie.* Druhá časť publikácie predstavuje konkrétne spôsoby realizácie stavieb najvýznamnejších firiem na slovenskom trhu, významných dodávateľov prísad a prímesí do betónu, transportbetónu, betonárskej výstuže, debnení, lešení, ako aj dodávateľov strojov a mechanizmov používaných pri realizácií monolitických stavieb.* Tretiu časť tvorí register širokého okruhu dodávateľov a realizačných firiem pôsobiacich v nomenklatúre monolitických konštrukcií, čím čitateľ získa ucelený prehľad o komerčných možnostiach výberu firiem na celom území Slovenska.

Konštrukcie budov z monolitického betónu je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Konštrukcie budov z monolitického betónu na siracusalife.it

5/2005 | Časopis BETON - technologie, konstrukce, sanace ...

Kniha Konštrukcie budov z monolitického betónu iba za 12,28 € v internetovom kníhkupectve KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o.

Uplatnění monolitického tepelně izolačního betonu v praxi ...

Výztužné sítě se zhotovují předem z drátů s obrysovými rozměry například 2 × 3 m nebo 2 × 5 m s oky o velikostech 100/100 mm, 100/150 mm, 100/200 mm, 150/150 mm nebo 200/200 mm. Zvláštním druhem výztužných sítí z drátů jsou tzv. kari sítě, které mají obrysové rozměry stejné velikosti a oka o velikosti 150/150 mm ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Vývojové poruchy učení v dětství a dospělosti
Madagaskar (slovenský jazyk)
Budoucnost sexu
Dějiny naší říše
Veľký atlas živočíchov
Mistr Eckhart a středověká mystika
Spev o Achillovi
Z fitka do kuchyne 3 + Fitness diár 2016
Ohnivá křídla: Dračí věštba
Edith Piaf: Bez lásky nejsme nic