Ruský jazyk pre 5. ročník základných škôl - Pracovný zošit

Siracusalife.it Ruský jazyk pre 5. ročník základných škôl - Pracovný zošit Image
POPIS
AUTOR Valentína Glendová
VELIKOST SOUBORU 1,87 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2013
NÁZEV SOUBORU Ruský jazyk pre 5. ročník základných škôl - Pracovný zošit.pdf
ISBN 9788010025244

Pracovný zošit je dôležitou súčasťou výučby ruského jazyka v počiatočnej fáze, t.j. v azbukovom období. Toto obdobie je venované nácviku čítania a písania, žiaci sa tak pripravujú na sluchové vnímanie ruskej reči i na jej písomnú podobu. Zošit obsahuje 22 lekcií, v ktorých si žiaci precvičujú písomnú azbuku, upevňujú si základné pravopisné pravidlá, a to formou riekaniek, hádaniek, rébusov a básničiek. Cvičenia dopĺňajú vhodné ilustrácie. Svoje vedomosti i riešenia si žiaci môžu overiť v Kľúči správnych odpovedí. Pracovný zošit má 80 strán, je jednofarebný a na zadnej strane má tlačenú i písanú azbuku.

Ruský jazyk pre 5. ročník základných škôl - Pracovný zošit je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Valentína Glendová. Přečtěte si s námi knihu Ruský jazyk pre 5. ročník základných škôl - Pracovný zošit na siracusalife.it

Ruský jazyk pre 5. ročník základných škôl - Pracovný zošit

Hodnocení produktu: 0%. Pracovný zošit Ruský jazyk pre 8. ročník ZŠ - druhé vydanie schválilo MŠ SR ako pracovný zošit z ruského jazyka pre 8. ročník základných škôl.

Učebnice a pracovné zošity pre školy - Orbis Pictus ...

Ruský jazyk pre 5.ročník ZŠ - pracovný zošit z vydavateľstva Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá je siedme vydanie, ktoré schválilo Ministerstvo školstva SR ako pracovný zošit k učebnici ruského jazyka pre 5. ročník základnej školy. Pracovný zošit obsahuje veľa cvičení na nácvik písanej azbuky ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Houbeles pictus
Medozvěstka
Myslivecká zoologie
Rozprávky do postieľky
Přízrak Edgara Allana Poea
Prvouka 2 Pracovní sešit
Hranice a zdi
Zničení člověka
Záhadné zmizení lorda Listerdalea
Sie Forma
Podolí
Třetí přání 2.
Podoby Židů v literatuře doby romantismu v českých zemích