Arabský východ

Siracusalife.it Arabský východ Image
POPIS
AUTOR Karol R. Sorby
VELIKOST SOUBORU 8,76 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2005
NÁZEV SOUBORU Arabský východ.pdf
ISBN 8089104770

K pozoruhodným stránkam historického vývoja v období po druhej svetovej vojne patrí búrlivý rozvoj a obrovský rozsah národnooslobodzovacieho hnutia v Ázii, Afrike a Latinskej Amerike. Jeho význam spočíval v tom, že sa stalo hlavným prúdom, ktorým bola do spoločenských premien v globálnom meradle vtiahnutá veľká časť ľudstva, stovky miliónov ľudí. V podmienkach bipolárneho sveta a studenej vojny boli možnosti západných mocností vojensky zasahovať do vnútorných záležitostí krajín Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky a usmerňovať ich vývin podľa vlastných predstáv, do značnej miery obmedzené...Cieľom práce Karola R. Sorbyho bolo podať syntetický prehľad politických dejín arabského východu v období po druhej svetovej vojne. Ide o konkrétny historický výskum procesu, ktorý je významný tým, že sa tu kládli základy nového spoločenského poriadku a jeho ďalšie smerovanie. Práca si teda kladie za cieľ prispieť k hlbšiemu poznaniu historického vývoja arabského sveta v sledovanom období v celej jeho zložitosti a protirečivosti.Z obsahu:Arabský východ medzi dvoma svetovými vojnami (1918 - 1945)Povojnové revolučné vrenie (1945 - 1949)Obdobie egyptskej revolúcie (1950 - 1954)Vyvrcholenie národnooslobodzovacieho zápasu (1955 - 1957)Prelomový rok 1958

Trávit čas knihou Arabský východ! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Arabský východ a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Arabský východ (1959-1970) - Karol R. Sorby | Databáze knih

Kupte knihu Arabský východ (1918-1945) od Karol R. Sorby na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 %

Arabský východ 1959-1970 - Karol R. Sorby, 2018, pevná ...

GOMBÁR, Eduard. Sorby, Karol R. Arabský východ (1945-1958). Bratislava: Veda, 2005. Asian and African Studies, 2007, roč. 16, č. 1, s. 122-124.ISSN 1335-1257 ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Svědomí proti násilí
Autíčko Očko
Koledník
Návštěva v kaleidoskopu
Lázeňské dobrodružství
Triumf mesta
Antimikrobní terapie/Očkovací látky - Pharmindex Brevíř 2007
LEGO® Friends: Moje kabelka
Čo znamená veriť?
Psychika osobnosti v období závažných životních a společenských změn
Stav, vývoj a management lesních ekosystémů v průběhu existence NP Šumava
Odvrácená strana nebe
Ženy a lokální politika