Daň darovací - Komentář

Siracusalife.it Daň darovací - Komentář Image
POPIS
AUTOR Vladimír Pelc
VELIKOST SOUBORU 8,32 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2009
NÁZEV SOUBORU Daň darovací - Komentář.pdf
ISBN 9788074001475

Publikace obsahuje aktuální znění části zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, upravující problematiku darování s komentářem a související judikaturou. Dani darovací podléhají bezúplatná nabytí majetku, tj. věcí movitých i nemovitých,a darů mezi fyzickými i právnickými osobami.Komentář zahrnuje úpravu problematiky darování podle zákona o daních z příjmů a související ustanovení zákona o správě daní a poplatků s komentářem. Připojeny jsou texty příslušných pokynů Ministerstva financí ČR a je podán výklad metodického postupu při vyplňování daňových přiznání k dani darovací.Publikace je určena právníkům, advokátům, daňovým specialistům, manažerům, ekonomům, studentům právnických a ekonomických fakult vysokých škol i široké veřejnosti.

Daň darovací - Komentář je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Vladimír Pelc. Přečtěte si s námi knihu Daň darovací - Komentář na siracusalife.it

Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí ...

Daň dědická i daň darovací byly ke konci roku 2013 zrušeny a veškeré příjmy nabyté dědictvím a darováním přešly od loňského ledna pod daň z příjmů. V této souvislosti není od věci upozornit na případy darování od některých blízkých osob, kdy po vás finanční úřad daň z příjmů bude chtít, a současně si připomenout, že se z dědictví neplatí daň ...

Daň dědická, daň darovací | ®ivnostník profi

Téměř každý zákon obsahuje i výjimky, je tomu tak i u ekologické daně. Zákonodárci pamatovali především na občany zvlášť tělesně postižené (ZTP) a osoby u nichž dochází k přeregistraci v rámci majetkových vypořádání. U vozidel se osvobození od ekologické daně … Celý příspěvek →

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Hlava XXII
Môj pracovný zošit: Spájanie
Detská oftalmológia
Diabol sa žení
Berlínske hviezdy
Disney Princezny - omalovánka
Pamäť popola
Kdyně
Zamilovaný darebák
Medailon krále Slunce
Malý atlas vtákov