Klasifikácie a číselníky

Siracusalife.it Klasifikácie a číselníky Image
POPIS
AUTOR none
VELIKOST SOUBORU 9,94 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2007
NÁZEV SOUBORU Klasifikácie a číselníky.pdf
ISBN 8080577377

Vyhláška č. 306/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2008 zrušila Štatistickú odvetvovú klasifikáciu ekonomických účinností (OKEČ) a nahradila ju Štatistickou klasifikáciou ekonomických činností (ŠKEČ). V roku 2007 bol vyhláškou č. 303/2007 Z.z. vydaný aj nový Štatistický číselník krajín a v roku 2006 bola schválená nová Štatistická klasifikácia odborov vzdelania, preto sme sa rozhodli aktualizovať znenie klasifikácií a číselníkov vydaných ako všeobecne záväzné predpisy a vydať súbornú príručku. Klasifikácie a číselníky zaradené do tejto publikácie neslúžia len na štatistické účely, ale majú široké použitie najmä v podnikateľskej sfére, ale aj v rozpočtových a príspevkových organizáciách a v miestnej a štátnej správe. Klasifikácia produkcie sa napríklad používa pri zdaňovaní príjmov a nehnuteľností, ale aj na účely dane z pridanej hodnoty. Klasifikácia stavieb je nepostrádateľná pre daň z nehnuteľností a odpisovanie nehnuteľností podľa zákona o dani z príjmov. Klasifikácia odvetvových činností sa uplatňuje najmä v konaní podľa živnostenského zákona a spolu s klasifikáciou zamestnaní a klasifikáciou odborov vzdelania sa využíva pri tvorení tarifných systémov, zaraďovaní zamestnancov do tried a ich odmeňovaní. Na viaceré číselníky sa odvolávajú dôležité zákony s dopadom na možnosti výroby, vývozu či dovozu, na poskytovanie dotácií či vyrubovanie sankcií. Vzhľadom na význam publikovaných klasifikácií a číselníkov by si túto príručku mali obstarať manažéri a ekonómi väčšiny podnikov a organizácii, resp. funkcionári a zamestnanci miestnej samosprávy a štátnej správy.

Klasifikácie a číselníky je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Klasifikácie a číselníky na siracusalife.it

Klasifikácie - Štatistický úrad SR

Všeobecné metodické pokyny pre spravodajské jednotky, vzory štatistických formulárov, metodické listy ukazovateľov, klasifikácie a číselníky nájdete na www.statistics.sk  265. modul KOMUNÁLNE A Kód Y - kód Množstvo   ￿ DROBNÉ STAVEBNÉ I. r. Číslo nakladania nebez- odpadu spolu IČO Sídlo a obchodné meno  

prevodník medzi JKP a KP. - sclib.svkk.sk

Kniha: Aktualizovaná klasifikácia produkcie, OKEČ, klasifikácia stavieb, klasifikácia zamestnaní a ďalšie číselníky (Epos). Nakupujte knihy online vo vašom obľúbenom kníhkupectve Martinus!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Diabol menom láska
Ekumenické konsenzy III.
Zanzibar
Raduga po novomu 5 - Pracovní sešit
Veľká škola ázijskej kuchyne
Smluvní vztahy ve veřejných zakázkách a jejich změny
Řeč těla jako účinný nástroj prodeje
Aktualizácia IV/1 2018
Už zase skáču přes kaluže
Technológia železničnej dopravy
Mapa mých světů
Grilování po česku
Požehnaný spravodlivý sudca
Posel neštěstí
Gúľala sa ku mne guľa
Brumko v meste
Brána z obelisků
Kač! Kač!
Nevýdělečné organizace v teorii
Zákonník práce s komentárom a judikatúrou