Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob

Siracusalife.it Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob Image
POPIS
AUTOR Jiří Jelínek
VELIKOST SOUBORU 7,18 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2012
NÁZEV SOUBORU Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob.pdf
ISBN 9788087576076

Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který přináší do českého právního řádu dosud neznámou kolektivní trestněprávní odpovědnost. Tato publikace obsahuje rozbor hmotněprávní i procesní části nového zákona a výběr související judikatury. Tam, kde to autoři pro výklad nových institutů pokládají za účelné, uvádějí i rozbor příslušných ustanovení trestního zákoníku a trestního řádu, které jsou ve vztahu k novému zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob subsidiární.Publikace je určena zejména soudcům, přísedícím, státním zástupcům, policistům, kriminalistům, advokátům, firemním právníkům i ostatním pracovníků právní praxe. Podává informace i pro širší okruh zájemců o otázky trestního práva a trestního řízení.

Hledáte knihu Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2012 a autorem je Jiří Jelínek? Přečtěte si knihy online na našem webu siracusalife.it

Trestní odpovědnost právnických osob | www.trestni-rizeni.com

Zákon v kostce. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (č. 418/2011), který nabyl účinnosti k 1. lednu 2012, u nás byl přijat jako v jednom z posledních států Evropské unie.Později byla trestní odpovědnost právnických osob zavedena snad jen na Slovensku, a to s účinností od 1. července 2016.

Trestní odpovědnost právnických osob - trestné činy ...

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob však dodatečné oznámení netoleruje a nespojuje s ním konvalidaci neplatného úkonu. [1] Proto tedy hrozí, že v případě absence zákonem požadovaného oznámení může být právní jednání obsažené v takovém notářském zápisu neplatné.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Malajština
Jak se bude vaše dítě jmenovat?
Dr. Vavro Šrobár: politik, publicista a národnoosvetový pracovník
Svět hobitů
Malí priatelia
Varíme pre dojčatá
Kariérový koučink
O vlkovi se sklerózou a jiné pohádky
Lunárny kalendár 2016
Jak chutná masala