Zákon o rodine

Siracusalife.it Zákon o rodine Image
POPIS
AUTOR Róbert Bános
VELIKOST SOUBORU 10,46 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2015
NÁZEV SOUBORU Zákon o rodine.pdf
ISBN 9788081550584

Zákon o rodine vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX.Publikácia ponúka podrobný a praktický výklad zákona o rodine z autorského pera skúseného advokáta Róberta Bánosa. Súčasťou komentára je ucelená judikatúra a vzory právnych podaní. Odborne erudovaný komentár je hodnotnou a praktickou publikáciou, ktorá svojim čitateľom najmä z radov širokej odbornej verejnosti, advokátom, sudcom, pracovníkom orgánov sociálno-právnej ochrany detí poskytuje cenné rady pre ich každodennú prax a napomáha im nájsť odpovede na otázky, ktoré v súvislosti s rodinným právom vznikajú. Môže však byť aj dôležitou učebnou pomôckou pre študentov právnických fakúlt, ako aj ostatných subjektov dotknutých ustanoveniami zákona o rodine.Obsah:Základné zásadyPrvá časť - ManželstvoDruhá časť - Vzťahy medzi rodičmi, deťmi a ostatnými príbuznýmiTretia časť - VýživnéŠtvrtá časť - Určenie rodičovstva a osvojeniePiata časť - Spoločné, prechodné a zrušovacie ustanoveniaVzory právnych podaní—

Trávit čas knihou Zákon o rodine! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Zákon o rodine a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

§ 35 paragraf 35 - Zákon o rodině č. 94/1963 Sb. | Kurzy.cz

Zákon č. 94/1963 Sb. - Zákon o rodině - zrušeno k 01.01.2014(89/2012 Sb.) Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 84/2012 Sb. Čl. II. Řízení o popření otcovství zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle § 57 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Zákon o rodine 36/2005 - Zákony.Judikáty.info

Zákon o rodině (§ 30-84): Vztahy mezi rodiči a dětmi; Jak je to s příspěvkem na výživu neprovdané matce, když se muž ožení s jinou ženou? Zákon o rodině (§ 1-29): Manželství; Výživné

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Pestovanie a spracovanie lesného ovocia
Trika od Aptáka 2
Jméno větru
Aktualizácia I/1 2014
Vinyl
Kočka, která brala růžové pilulky
Smrtící geny
Politický systém České republiky
Stará láska nerezaví
Pro děti Omalovánky, doplňovačky, hádanky, hry
Velká kniha aromaterapie
Českosaské Švýcar
Vafle a palačinky
Manga Mesiáš
Varhanní knížka
Matematika pre 2. ročník základných škôl (Učebnica)
Malé hviezdy
Manuův zákoník
Sprievodca svetom dinosaurov