Jaderná a radiační fyzika

Siracusalife.it Jaderná a radiační fyzika Image
POPIS
AUTOR Vojtěch Ullmann
VELIKOST SOUBORU 10,41 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2009
NÁZEV SOUBORU Jaderná a radiační fyzika.pdf
ISBN 9788073686697

Tento učební text "Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího záření" je prvním z pěti plánovaných skript z oblasti fyzikálních vlastností a aplikací ionizujícího záření. Tvoří podrobný teoretický úvod jednak pro další fyzikálně-technické texty edice Ústavu zobrazovacích medod ZSF OU: "Detekce a spektrometrie ionizujícího záření", "Aplikace ionizujícího záření", "Elementární částice a urychlovače" a "Fyzikální principy a přístrojová technika nukleární medicíny", jakož i pro další klinicky či technicky zaměřené texty apřednášky z oborů radiodiagnostika, radioterapie a nukleární medicína. A též pro přednášky z radioekologie a radiační ochrany. Celkově má podat komplexní, avšak přístupný a polopopulární výklad fyzikálních jevů v oblasti atomů, atomových jader, částic a záření, včetně aplikací a technických principů přístrojové techniky (to především v dalších plánovaných učebních textech), s minimálním množstvím matematických vzorců, tak aby byl srozumitelný i pracovníkům nefyzikálních profesí - lékařům, technikům, laborantům, především studentům a příp. dalším zájemcům. Hlavní důraz je kladen na fyzikální obsah a pochopení podstaty a mechanismů studovaných jevů. Prostudování a pochopení textů tohoto cyklu poskytne solidní fyzikální základ, který - samozřejmě po zvládnutí speciální problematiky konkrétních oborů použití - umožní čtenářům s pochopením věci pracovat jako radiační pracovníci jak v oblasti medicíny (radiologický asistent či lékař-radiolog v radiodiagnostice, radioterapii, nukleární medicíně), tak jiných aplikací záření v analytických laboratořích, u urychlovačů, jaderných reaktorů, v oblasti radiační ochrany.

Jaderná a radiační fyzika je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Vojtěch Ullmann. Přečtěte si s námi knihu Jaderná a radiační fyzika na siracusalife.it

Jaderná a radiační fyzika - Ullmann, Vojtěch alternativy ...

Dovednosti: Absolvent disponuje praktickými dovednostmi nutnými pro vykonávání profese radiologického fyzika. Mezi takové můžeme zařadit kalibraci moderních medicínských ozařovačů a diagnostických přístrojů, provádění testů důležitých z hlediska atomového zákona a vyhlášky o radiační ochraně a další.

Jaderná a radiační fyzika 1

Kniha: Jaderná a radiační fyzika - Vojtěch Ullmann. Fungujeme! Vážení zákazníci, e-shop je nadále plně v provozu. Od 27. 4. 2020 jsou navíc všechny naše prodejny a výdejny opět otevřeny. Pouze u některých je upravena otevírací doba, bližší informace naleznete zde. ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Zelené smoothie
Osmdesátky
Důkaz
Slovenskí študenti na štúdiách veterinárstva za 2. svetovej vojny
Edgar Cayce - Prorok ve své zemi
Video - 101 praktických rad
Nápady do zahrady
Zvířátka na venkově
Angličtina se zvířátky
Babička, Chyže pod horami, Pohorská vesnice
Základy anatomie pro maséry