Pracovnoprávne vzťahy pri prevode podniku

Siracusalife.it Pracovnoprávne vzťahy pri prevode podniku Image
POPIS
AUTOR Jana Černáková
VELIKOST SOUBORU 9,64 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2017
NÁZEV SOUBORU Pracovnoprávne vzťahy pri prevode podniku.pdf
ISBN 9788081686900

Prevod podniku v podmienkach SR, ale aj na úrovni Európskej únie prináša v praxi závažné následky na strane zamestnancov, v dôsledku čoho je nevyhnutné zabezpečiť zachovanie ich práv pri zmene zamestnávateľa právnymi predpismi. Užitočným nástrojom ochrany práv zamestnancov v súvislosti s prevodom podnikov sú smernice Európskej únie, ktoré boli prevzaté aj do právneho poriadku Slovenskej republiky. Publikácia „Pracovnoprávne vzťahy pri prevode podniku“ popisuje súčasný stav pracovnoprávnych predpisov v oblasti prevodu podniku na Slovensku, ako aj v rámci Európskej únie. Každá kapitola publikácia poskytuje čitateľovi pohľad na danú problematiku zo strany smernice EÚ, ktorá je doplnená odkazom na príslušnú judikatúru Súdneho dvora EÚ, ako aj pohľad z pozície národnej legislatívy. Autorkou publikácie je Mgr. Jana Černáková, PhD., ktorá vsúčasnosti pôsobí ako advokátka, a okrem každodennej pracovnoprávnej agendy sa špecializuje práve na problematiku prevodu podnikov, pracovného času, zamestnávania cudzincov a kolektívneho vyjednávania. Publikácia je určená predovšetkým právnikom, ktorí sa zaoberajú pracovným právom, ale aj zamestnávateľom a personalistom.

Pracovnoprávne vzťahy pri prevode podniku je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jana Černáková. Přečtěte si s námi knihu Pracovnoprávne vzťahy pri prevode podniku na siracusalife.it

Predaj podniku a zmluva o predaji podniku | AKMV.sk

296 Kč Pracovnoprávne vzťahy pri prevode podniku - Černáková Jana podnikov sú smernice Európskej únie, ktoré boli prevzaté aj do právneho poriadku Slovenskej republiky. Publikácia „Pracovnoprávne vzťahy pri prevode podniku" popisuje súčasný stav pracovnoprávnych predpisov v oblasti prevodu podniku na Slovensku, ako aj v rámci Európskej únie.

Predaj podniku a zmluva o predaji podniku | AKMV.sk

265 Kč Pracovnoprávne vzťahy pri prevode podniku | Jana Černáková . Pracovnoprávne vzťahy pri prevode podniku | ... sú smernice Európskej únie, ktoré boli prevzaté aj do právneho poriadku Slovenskej republiky. Publikácia „Pracovnoprávne vzťahy pri prevode podniku" popisuje súčasný stav pracovnoprávnych predpisov v oblasti prevodu podniku na Slovensku, ako aj v rámci ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Mozkové ischemie a hemoragie
Stalingrad
Myš v polévce
Trpěli i dávní lidé nádory?
Kdo je kdo v českém filmu /podruhé/
Možnosti a meze české gramatiky
Okouzlení
Vybrané kazuistiky z gynekologické endoskopie
Nový občanský zákoník úplně pro všechny
Křížovky: O psech
Karty na precvičovanie - abeceda
Krtkovy příhody od jara do zimy / Little Mole's Adventures from Spring to Winter
Podivné špionážní hry
Mexiko
Kontrola kvality na stavbách