Preventivní prohlídky v primární ambulantní péči

Siracusalife.it Preventivní prohlídky v primární ambulantní péči Image
POPIS
AUTOR Hynek Dolanský
VELIKOST SOUBORU 7,10 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2019
NÁZEV SOUBORU Preventivní prohlídky v primární ambulantní péči.pdf
ISBN 9788074964152

Kniha Preventivní prohlídky v primární ambulantní péči podává čtenáři přehled o úloze a legislativním ukotvení provádění preventivních prohlídek, s jejich vykazováním a vyúčtováváním úhrad poskytovateli zdravotních služeb. Uveden je také význam všeobecné preventivní prohlídky dospělých a dětí, preventivní prohlídky zubní a gynekologické, včetně onkologické prevence, ve vztahu k vyhledávání nemocí v iniciálních stadiích u bezpříznakových jedinců. Cennou součástí jsou závěry provedených sociologických průzkumů a doporučení pro praxi z pohledu revizního lékaře.Svým obsahem kniha podporuje stanovené cíle programu Zdraví 2020 s prioritami akčních plánů Národní strategie orientovaných k ochraně, podpoře zdraví a prevenci nemocí.- Platná legislativa,- vykazování, vyúčtování, úhrady poskytnutných zdravotních služeb,- preventivní prohlídky dospělých, dětí,- preventivní prohlídky zubní, gynekologické,- onkologická prevence,- doporučení do praxe od revizního lékaře.Kniha je určena zejména praktickým lékařům, zubním lékařům a gynekologům. Uplatnění najde jako opora ke studiu odborných předmětů zaměřených na veřejné zdravotnictví, sociální lékařství, ekonomiku zdravotnictví a veřejné zdravotní pojištění, může být podkladem nebo inspirací k vypracování závěrečných odborných prací. Přináší zdroj zajímavých informací pro pojištěnce a všechny odborně zainteresované na této významné problematice veřejného zdravotnictví a veřejného zdravotního pojištění.

Preventivní prohlídky v primární ambulantní péči je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Hynek Dolanský. Přečtěte si s námi knihu Preventivní prohlídky v primární ambulantní péči na siracusalife.it

Preventivní prohlídky v primární ambulantní péči levně ...

Preventivní prohlídky v primární ambulantní péči autor: Dolanský Hynek doporučená cena: 425 Kč naše cena:378Kč Preventivní kardiologie v kostce autor: Rosolová Hana, kol.

PDF Ošetřovatelství v primární péči

Kniha Preventivní prohlídky v primární ambulantní péči podává čtenáři přehled o úloze a legislativním ukotvení provádění preventivních prohlídek, s jejich vykazováním a vyúčtováváním úhrad poskytovateli zdravotních služeb. Uveden je také význam všeobecné preventivní prohlídky dospělých a dětí, preventivní prohlídky zubní a gynekologické, včetně ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Libeř v raném novověku
Sezóna v pekle, Iluminace, Dopisy vidoucího
Kód 1 (s podpisom autora)
Zákonník práce
Fiat Uno od 9/82 do 7/95
Jogurtová kuchařka
Naše ryby
Rusko-český, česko-ruský slovník
Slovensko - rómsky, rómsko - slovenský slovník
Základy klinické imunologie
Klinické doporučené postupy v neurologii I
Zelenina