Mýty naše slovenské

Siracusalife.it Mýty naše slovenské Image
POPIS
AUTOR Eva Krekovičová
VELIKOST SOUBORU 3,52 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2013
NÁZEV SOUBORU Mýty naše slovenské.pdf
ISBN 9788081590269

Úspešná kniha, ktorá vychádza v druhom vydaní, rozoberá základné kamene slovenskej mytológie od Veľkej Moravy, cez Matúša Čáka, Jánošíka, Štúra, Štefánika, Hlinku, Tisa až po Husáka a mýty obdobia komunizmu. Autori (archeológovia, jazykovedci, etnológovia, historici, publicisti) upozorňujú, v čom sa obsahy mýtov rozchádzajú s výsledkami výskumov. Jednotlivé kapitoly poukazujú na obsahovú a funkčnú podobnosť mýtov. Všímajú si mýtizáciu literárnej, cirkevnej či ľudovej tradície najmä v 19. storočí a jej politické využívanie, ktoré trvá dodnes.Porovnávajú mýtické príbehy rôznych etník a prichádzajú k záveru, že Slováci sú rovnakými „mýtomaniakmi” ako všetci ostatní, pretože rovnako ako všetci ostatní snívajú o živote bez útlaku a násilia. Obľúbené mýtické rozprávania sú súčasťou našej tradície, nemali by sme však zabúdať na „žáner“, do ktorého tieto príbehy patria.

Mýty naše slovenské je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Eva Krekovičová. Přečtěte si s námi knihu Mýty naše slovenské na siracusalife.it

Mýty - Slovensko | Knihy.ABZ.cz

Naše mýty rovnako ako mýty ostatných európskych národov redukujú komplexnú minulosť, aby vytvorili magickú jednotu spoločenstva. Ponúkajú pr ísľub zmyslu národnej existencie a zmenšujú kolektívny pocit strachu. Kniha rozoberá základné kamene slovenskej mytológie od Veľkej Moravy, cez Matúša Čáka, Jánošíka, Štúra ...

Panoráma.sk - Mýty naše slovenské

Krekovičová (eds.): Mýty naše slovenské Bratislava, Academic Electronic Press 2005, 247 s. Žijeme obklopeni mýty nikoliv nepodobni archaickému člověku, jemuž svět s dostateč-nou mírou názornosti a přesvědčivosti vy-světlovaly homérské mýty. Zbytečno připo-mínat Barthesovu záslužnou aktivitu v de-

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Z pohledu jezevčíka
Dimenze ochrany lidských práv v Evropské unii
Český Těšín - Příběh města na levém břehu řeky
Archandělé, meridiány a čakry v praxi
Láska a faloš
Mia a já: Lyriino tajemství
Legenda Queen
Královské děti
Skalky a skalničky
Zahraničná politika Slovenskej republiky 1939 - 1945
Půlnoční kluk