Právní ochrana zvířat

Siracusalife.it Právní ochrana zvířat Image
POPIS
AUTOR Jana Prchalová
VELIKOST SOUBORU 7,83 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2009
NÁZEV SOUBORU Právní ochrana zvířat.pdf
ISBN 9788072017638

Kniha se zabývá ochranou zvířat proti týrání jak v českém právním řádu, tak i v předpisech Evropských společenství. Převážná část obsahu je věnována principům a právním vztahům obsaženým v zákoně č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Jedná se o ochranu zvířat proti týrání obecně, ochranu jejich životních podmínek, regulaci usmrcování, ochranu při dopravě a při veřejných vystoupeních. Řeší o zvláštní případy ochrany hospodářských zvířat, zvířat chovaných v zájmových chovech, volně žijících zvířat a pokusných zvířat. Obsahuje přehled právních předpisů platících v oblasti včetně příslušných mezinárodních smluv a komunitárního práva. Zahrnuje též kapitolu o etice ochrany zvířat v rámci ochrany přírody, postavení zvířat v zoologických zahradách a v záchranných centrech a útulcích pro opuštěná zvířata. Reflektuje rozsáhlou novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání, jež byla provedena zákonem č. 312/2008 Sb. Publikaci mohou využít pracovníci příslušných odvětví státní správy (zejména orgány ochrany zvířat), pracovníci samosprávy, veterinární lékaři, pedagogové, studenti a všichni zájemci ze strany veřejnosti pro orientaci v oblasti.

Hledáte knihu Právní ochrana zvířat? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2009 a autorem je Jana Prchalová? Přečtěte si knihy online na našem webu siracusalife.it

Stručně k ochraně zvířat proti týrání a k ochran | epravo.cz

OCHRANA ZVÍŘAT PŘI USMRCOVÁNÍ, POUŽITÍ ZNECITLIVĚNÍ A OCHRANA ZVÍŘAT PŘI VEŘEJNÝCH VYSTOUPENÍCH § 5a. Odborná způsobilost na úseku ochrany zvířat při porážení (1) Provozovatel podniku 12) je povinen zajistit, aby činnosti podle čl. 7 odst. 2 písm.

Právní předpisy upravující ochranu a welfare zvířat

Pojištění právní ochrany vám nabídne pomoc ve složitých či naléhavých situacích - např. telefonické poradenství, kontrola smluv, zastoupení advokátem, zajištění svědků, zaplacení kauce, uhrazení nákladů specialistů, poplatků a nákladů na soudní řízení, znalecké posudky, výdajů a nákladů protistrany a státu, nákladů pojištěného na cesty k soudu atd.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Poznáváme tvary s krtkem
Otázky a odpovede o zvieratách
V podezření
O nebeské hierarchii
Čokoláda
Matika pro spolužáky: Funkce
Jáchymovská uranová ruda a výzkum radioaktivity na přelomu 19. a 20. století
Hotel Guide 2008
Úsměv
Úsmev Jána Pavla II.
Velikonoční tvoření
Na návštěvě u malíře
Germinal
Mit links zum Abitur in Deutsch - Nová maturita z nemeckého jazyka - interná časť, ústna forma + externá časť s CD
Materiály I pro 1. a 2. ročník oboru Kosmetička