Lekce z Private Equity pro jakokouliv firmu

Siracusalife.it Lekce z Private Equity pro jakokouliv firmu Image
POPIS
AUTOR Hug MacArthur
VELIKOST SOUBORU 1,58 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2016
NÁZEV SOUBORU Lekce z Private Equity pro jakokouliv firmu.pdf
ISBN 9788072613984

Autoři této knihy vycházejí ze skutečnosti, že investice do private equity dominují v posledních letech titulkům ekonomického zpravodajství a že toto dříve poněkud exotické odvětví hraje dnes významnou roli po celém rozvinutém světě. Dvojice autorů, působící ve společnosti Bain & Company, připomíná, že tato firma byla první poradenskou společností v oblasti private equity a dnes je největší společností svého druhu na světě. Z mnohaletých zkušeností firmy vychází šestice lekcí týkajících se private equity, kterými by se podle autorů měli řídit lídři kterékoli organizace, chtějí-li, aby se zvýšila hodnota jejich firmy a společnost mohla nabídnout i více pracovních míst. Šéfové firem by si podle autorů knihy však měli být vědomi, že aplikace těchto důležitých lekcí pro ně bude znamenat i určitá rizika, neboť v jejich firmách bude třeba provést výrazné změny.Sektor private equity (PE) v posledních letech dominuje titulkům ekonomického zpravodajství. Toto dříve relativně skromné až exotické odvětví dnes zaujímá významnou pozici v americké ekonomice, hraje přední roli v ostatních rozvinutých ekonomikách po celém světě a rychle nabývá na významu v rámci největších a nejrychleji se rozvíjejících trhů. Společnost Bain & Company, která jako první poradenská firma v oblasti managementu rozjela globální podnikání v sektoru private equity, doslova vyrostla společně s tímto odvětvím. Dnes je naše působení nejrozsáhlejší v dané oblasti. Každoročně provádíme audity stovek subjektů a výrazně pomáháme portfoliovým společnostem a jejich manažerským týmům zvyšovat výkonnost. Nejsme však jen teoretiky. Partneři Bain & Company během několika uplynulých let investovali přes 500 milionů dolarů z vlastních zdrojů do private equity fondů a obchodů s tím, že dosáhli špičkových výsledků. Díky velmi detailním a unikátním poznatkům jsme došli k tomu, v čem PE lídři vynikají a v čem až tak dobří nejsou, což přispívá k vytváření hodnotnějších firem.O čem je tedy toto memorandum? Týká se toho, jak zvýšit hodnotu firem bez ohledu na to, kdo je vlastní. Přestože již toho bylo o tomto tématu napsáno mnoho a žádné memorandum, byť sebelépe míněné, nemůže být všelékem na tvorbu hodnot pro všechny šéfy firem v jakémkoli odvětví, díky mnoha letům práce s těmi nejlepšími šéfy v oblasti PE a těmi nejschopnějšími výkonnými manažery dobře víme, že oblastt PE může nabídnout některé obecně platné poznatky, jimiž by se měl zabývat kterýkoli lídr, chce-li ze svého podnikání vytěžit maximum.Na základě spolupráce s tisíci generálními řediteli veřejných i privátních společností si plně uvědomujeme, že někteří šéfové firem zaujímají stejný přístup k tématu, o kterém zde budeme hovořit, aniž by se vůbec zabývali PE firmami, a že někteří si vzali k srdci poznatky o PE již dříve. Toto memorandum může sloužit zejména jako nástroj pro propagaci těchto poznatků. Někteří lídři se již s lekcemi o private equity seznámili, mohou však mít potíže s jejich uplatňováním. Chceme vám nabídnout jasné, praktické návrhy, jak tyto poznatky uvádět do praxe. Někteří z vás se ještě s tématy, o kterých zde budeme hovořit, nemuseli setkat. Doufáme, že se nám podaří objasnit jak zmíněné lekce, tak jejich praktické uplatnění způsobem, který pro vás bude užitečný.Některé lekce vám budou připadat známé. Jiné dokonce zjevné. Podle nás však nejsou firmami po celém světě uplatňovány důsledně a pečlivě. Podle nás to má dva hlavní důvody: za prvé, uplatňování těchto lekcí s sebou přináší reálné změny v mnoha firmách, a ať už jsou pozitivní či negativní, tyto změny provázejí rizika, reálná i představitelná. A dávno dobře víme, že lidé nemají rádi změny. Za druhé, mnoho lídrů sice uplatňuje lekce, které zde budeme rozebírat, ovšem nedostatečně. Je jednodušší dělat něco „uspokojivě“ než „dokonale“. Nazýváme to uspokojivým, ovšem nedostatečným výkonem – jde o velmi rozšířenou chorobu v podnikání, která je tématem tohoto memoranda.Nejdůležitějším posláním lídra je dosáhnout toho, aby jeho firma měla větší hodnotu. Většina studií potvrzuje, že ti nejlepší PE lídři si přesně tak počínají: jejich investice vedou k excelentním ziskům, obvykle po třech až pěti letech vlastnictví. V tomto memorandu se chceme těmito výsledky podrobněji zabývat, vysvětlit, jak jich PE lídři dosahují a proč je jejich počínání relevantní pro všechny společnosti, bez ohledu na jejich vlastnickou strukturu.Vůdcové jsou současně povinni vytvářet příležitosti a odměny pro jedince, kteří pomáhají jejich firmě dosahovat úspěchů. Několik studií již potvrdilo, že na trzích nejvíce ovlivněných PE hráči vytváření pracovních míst firmami podnikajícími v sektoru private equity výrazně předstihuje vznik pracovních míst ve zbytku ekonomiky.Toto jsou dva nejpřesvědčivější důvody, proč byste se měli inspirovat úspěchy PE firem a zamýšlet se nad tím, které z jejich nástrojů a postupů by mohly být užitečné i pro vás. Jak byste mohli vytvářet vyšší hodnotu pro vaše akcionáře a více příležitostí (v podobě pracovních míst, finančních odměn a kariérního postupu) pro vaše nejlepší spoluhráče? Jak můžete tyto výsledky zkombinovat v zájmu vytvoření kultury zaměřené na výsledky, jež bude vlastní všem vašim výkonným zaměstnancům? Jako příklad nám může posloužit příběh společnosti Crown Castle, vlastníka a provozovatele sdílené bezdrátové infrastruktury, do které investovala PE firma Berkshire Partners a jež expandovala díky nabytí stožárů přenosového vedení od bezdrátových operátorů. V roce 1998 začala být společnost Crown Castle veřejně obchodována, což firmě Berkshire přineslo desetinásobný zisk z její počáteční investice. Jako veřejná společnost Crown Castle uplatňovala mnohé z lekcí, o kterých budeme hovořit, například pravidelné přehodnocování celkového potenciálu svého podnikání a zaměření na klíčové iniciativy vedoucí k naplnění tohoto potenciálu. Příjmy firmy vzrostly sedminásobně a počet zaměstnanců o čtyřicet procent – za stálého vedení CEO Johna Kellyho a CFO Bena Morelanda. Wall Street aplaudoval a hodnota firemních akcií překonala index S&P 500 o více než dva body, od počáteční IPO v roce 1998 do konce října 2007. Příběh Crown Castle by měl potěšit všechny vrcholové manažery: lekce obsažené v tomto memorandu fungují v rámci portfolia PE i mimo něj.O kterých lekcích se tedy budeme bavit? Definujte celkový potenciál. Sestavte plán. Zrychlete výkonnost.

Trávit čas knihou Lekce z Private Equity pro jakokouliv firmu! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Lekce z Private Equity pro jakokouliv firmu a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Lekce z Private Equity pro každou firmu | Dumknihy.cz ...

Kniha: Lekce z Private Equity pro jakokouliv firmu (Orit Gadiesh, Hug MacArthur) [CZ](Orit Gadiesh, Hug MacArthur) a ďalších 160 000 kníh, filmov, CD so skvelými ZĽAVAMI. Nakupujte najvýhodnejšie v najväčšom kníhkupectve na Slovensku Gorila.sk

Lekce z Private Equity pro každou firmu - Orit Gadiesh ...

Dům knihy.cz > Knihy > Ekonomika a podnikání > Lekce z Private Equity pro každou firmu. Akce Skladacky-puzzle-akce Akce Dětské knihy se slevou Akce Superman za supercenu! Lekce z Private Equity pro každou firmu. GADIESH Orit, MACARTHUR Hugh. Info: Management Press, 2016 (1.) - váz., 128 str.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Dějiny jihoslovanských zemí
Temná veža 2: Osudová trojka
Proklatý
Zvěrolékař má namále
30 let Rallye Dakar
Rozprávky zo Zimnej krajiny
Vzkriesenie
Žiť život podľa svojich predstáv nie je veda, ale zručnosť
Draki
Dům pana Jana
Nepokojná láska
Trávy, traviny a kapradiny
Život nejsou jen vraždy