Obchodné právo

Siracusalife.it Obchodné právo Image
POPIS
AUTOR Jozef Suchoža
VELIKOST SOUBORU 5,40 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2010
NÁZEV SOUBORU Obchodné právo.pdf
ISBN 9788080782900

Koncepcia predkladanej publikácie, ktorú zvolil autorský team a ktorú pri spracovaní diela sa usiloval aj presadzovať, pôvodne vychádzala zo zámeru spracovať vysokoškolskú učebnicu obchodného práva, a to ako štandardnú pre potreby študentov práv.Dielo, čo do štruktúry, je rozdelené do troch celkov (častí).V prvej časti, označenej ako všeobecná, sa rozoberajú teoretické, metodologické a historickoprávne otázky odvetvia obchodného práva, vrátane jeho vedeckých doktrín, tak ako sa na našom území sformovali v priebehu pomerne zložitého dejinného vývoja, jednak spoločenského, vrátane politického a ústavnoprávneho a jednak vedeckého bádania, predovšetkým v oblasti súkromného práva. Základným akcentom tohto diela je objasniť obchodné právo v dynamike a perspektíve jeho vývoja, t.j. aj s prihliadnutím na terajší stav a úroveň právnonormatívnej úpravy), platnej na území Slovenskej republiky, vrátane relevantných noriem európskeho komunitárneho práva a tendencie ich ďalšieho rozvoja. Do kontextu všeobecnej časti boli zaradené aj otázky hospodárskej súťaže a právnych nástrojov prito jej zneužívaniu a obmedzovaniu.Druhá časť je koncipovaná ako právo obchodných spoločností vrátane družstiev. Východiskom tohto spracovania je jednak úprava v slovenskom Obchodnom zákonníku a jednak úpravy prijaté európskou legislatívou (napr. zákon o európskom združení hospodárskych záujmov, zákon o európskej spoločnosti (Societas Europea), zákon o európskom družstve (Societas Cooperativa) a ďalšie.V tretej časti sa kladie dôraz na obchodné záväzky, pričom ťažiskom spracovania sú zmluvné záväzky. Práve táto oblasť je v ostatnom období predmetom akademických diskusií na univerzitných katedrách, ale aj v právnej praxi, a to v súvislosti s prebiehajúcou rekodifikáciou súkromného práva v Slovenskej republike, cieľom ktorej je príprava nového kódexu súkromného práva, t.j. Občianskeho zákonníka. Učebnica plne rešpektuje jednotu súkromnoprávnych záväzkov, predovšetkým zmluvných, pričom spracovanie uvedenej problematiky sa orientuje skôr na objasnenie právnych inštitútov, ktoré majú trvalejšiu hodnotu a v určitom slova zmysle aj stabilitu než na popisný štýl platných zákonných ustanovení a právnych noriem. Výklad predmetných vzťahov je spracovaný aj s prihliadnutím na relevantnú obdornú literatúru a najnovšie vedecké poznatky odboru vrátane súdnej judikatúry v obchodných veciach.

Hledáte knihu Obchodné právo? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2010 a autorem je Jozef Suchoža? Přečtěte si knihy online na našem webu siracusalife.it

Obchodne pravo - Ministerstvo spravodlivostiSR

Advokát Právnik Obchodné právo Bukovinský & Chlipala | Law Firm bch.sk - Obchodné právo, it právo, softvér, cloud, GDPR, cybersecurity, duševné ...

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva

Obchodné právo. Veronika, 29.11.2016. Prevod obchodného podielu v s. r. o. - postup. Prevod obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným. Chcete zmeniť spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným? Prevod obchodného podielu -…

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Dane, účtovníctvo, odvody 9/2012
Maďarsko
Kanada
Pedagogika pro učitele
Objevujeme svět! Les
10 smrtelných marketingových hříchů
Vreckový Zákonník práce so súvisiacimi zákonmi
Význam nemocí
Práce s biografií a plány péče
Němčina - konverzace
Zoštíhľovacia diéta
Památky jižních Čech 10
Zločinecký gang penzistov
Kapitoly z dejín grafického dizajnu
Prípad Joshua - Bod nula
Případ kulhavého kanárka
Dvojčata
Kytice
Stavíme z kamene a ze dřeva