Novelizované medzinárodné účtovné štandardy

Siracusalife.it Novelizované medzinárodné účtovné štandardy Image
POPIS
AUTOR none
VELIKOST SOUBORU 7,73 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2009
NÁZEV SOUBORU Novelizované medzinárodné účtovné štandardy.pdf
ISBN 0

* Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka* Podnikové kombinácie* Zabezpečenie čistej investície do zahraničnej prevádzky

Novelizované medzinárodné účtovné štandardy je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Novelizované medzinárodné účtovné štandardy na siracusalife.it

Medzinárodné účtovné štandardy - Expert

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu, Slovanská 1, 811 07 Bratislava Slovenská komora audítorov, Záhradnícka 62, P.O.BOX 49, 820 05 Bratislava 25 Zoznam audítorských spoločností podľa § 11 zákona č. 423/2015 Z. z. (aktualizované dňa 19.05.2020):

Daňové centrum - Konsolidovaná účtovná závierka

Hľadáte školenia a semináre zamerané na medzinárodne zdaňovanie? Ponúkame vám prehľad najbližších termínov takýchto kurzov a podujatí, ktoré sa týkajú napríklad všeobecne medzinárodného zdaňovania a problematiky platenia daní pri medzinárodnom podnikaní, ale napríklad aj konkrétne napríklad zamedzeniu dvojitého zdanenia. Seminár alebo školenie zamerané na ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Spoveď - sviatosť milosrdenstva
Vy nám taky
Krajiny domova
Staviame dom
Elektrokonvulzivní terapie
Underground
Tři sestry
Přehledné dějiny literatury I
Anna a Elsa: Podivuhodný ledostroj
Vedení lidí a strategie v nejistých dobách
Alexa: Cvičitelka koní
Judikatúra: Vybrané rozhodnutia ESĽP vo vzťahu k Slovenskej republike
Pátá loď
Slovensko z neba