Zmluvy pre každodennú prax

Siracusalife.it Zmluvy pre každodennú prax Image
POPIS
AUTOR Alexander Škrinár
VELIKOST SOUBORU 10,69 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2007
NÁZEV SOUBORU Zmluvy pre každodennú prax.pdf
ISBN error

Brožúra "Kúpne zmluvy pre každodennú prax" je určená pre všetkých, ktorí pri svojej práci prichádzajú do kontaktu so zmluvami a potrebujú ich mať vždy po ruke.V brožúre nájdete najčastejšie používané vzory zmlúv rozdelené podľa obchodného a občianskeho zákonníka. Vzory zmlúv súprehľadne spracované a veríme, že brožúra sa stane skutočne Vaším každodenným pomocníkom.VÝHODY BROŽÚRY:•obsahuje 29 najčastejšie využívaných zmlúv v praxi, •je napísaná prehľadne a zrozumiteľne,•ľahko sa v nej orientujeOBSAH1.Kúpna zmluva podľa Obchodného zákonníkaKúpna zmluva a jej právna úprava •Vzor obchodnej kúpnej zmluvy•Vzor kúpnej zmluvy o kúpe na skúšku•Vzor kúpnej zmluvy s cenovou doložkou•Vzor kúpnej zmluvy na splátky•Vzor dohody o výmene tovarov (bártrový obchod)•Vzor kúpnej zmluvy s menovou doložkou•Vzor zmluvy o výhradnom predaji•Vzor kúpnej zmluvy na kúpu motorového vozidlaVybrané podania ku kúpnej zmluve•Vzor reklamácie (správy o vadách tovaru)•Vzor odstúpenia od zmluvy pre podstatnom porušení zmluvy•Vzor odstúpenia od zmluvy pre nepodstatnom porušení zmluvy•Vzor žaloby o zaplatení úrokov z omeškania2.Kúpna zmluva podľa Občianskeho zákonníkaKúpna zmluva a jej právna úprava• Vzor kúpnej zmluvy uzavretej medzi právnickou a fyzickou osobou• Vzor kúpnej zmluvy s výhradou vlastníctva• Vzor kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností• Vzor zmluvy o práve spätnej kúpy• Vzor kúpnej zmluvy s predkupným právom• Vzor kúpnej zmluvy k rozostavanej stavbe a pozemku• Vzor kúpnej zmluvy na kúpu motorového vozidlaVybrané podania ku kúpnej zmluve•Vzor odstúpenia od kúpnej zmluvy ne predaj hnuteľnej veci•Vzor odstúpenia od kúpnej zmluvy pre omeškanie predávajúceho•Vzor žiadosti o uplatnenie predkupného práva k nehnuteľnosti•Vzor žiadosti o ponúknutie veci na predaj pri porušení predkupného práva •Vzor žaloby na uplatnenie zmluvne dohodnutého predkupného práva•Vzor žaloby o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy z dôvodu porušenia práva na spätnú kúpu•Vzor žaloby o vrátenie veci na základe práva spätnej kúpy•Vzor výzvy na uplatnenie práva na spätnú kúpu veci•Vzor odstúpenia od kúpnej zmluvy z dôvodu dodatočnej vady•Vzor žaloby na uplatnenie nároku zo zákonného predkupného práva

Trávit čas knihou Zmluvy pre každodennú prax! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Zmluvy pre každodennú prax a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Príručky pre každodennú prax - fmed.uniba.sk

Prax je dôležitá, to určite potvrdí každý. A práve v rámci získania takejto praxe a skvalitnenia prípravy absolventov vedia už dnes školy rôzneho typu uzatvárať zmluvy s reálnymi firmami. Ide o zmluvu o vzájomnej spolupráci.

Vzdelávanie, UVN.sk

Certifikácia (vzor zmluvy o certifikácii) Čiastočné späťvzatie návrhu na zaplatenie sumy (vzor) Darovacia zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena (vzor) ... Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR. Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Kosovo na vlastní kůži
Druhé jaro Mimi Tulipanové
3 x Sherlock Holmes
Encyklopedie akvarijních ryb
Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu 1
Ako som sa stal starostom Reykjavíku a chcel zmeniť svet
Pilates - balanční cvičení
Kydd
Zásady ekonomie
Itálie
Vinuté perle
Ochočte si viry
Kosti a mlčení
Na prahu změn
Matematika 9 Geometrie Pracovní sešit
Oleg Reif a jeho hvězdy