Zákon o rybářství (č. 99/2004 Sb.)

Siracusalife.it Zákon o rybářství (č. 99/2004 Sb.) Image
POPIS
AUTOR Alexander Šíma
VELIKOST SOUBORU 7,17 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2017
NÁZEV SOUBORU Zákon o rybářství (č. 99/2004 Sb.).pdf
ISBN 9788075528360

Kniha obsahuje text zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, a prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb. s komentářem. Komentář přináší aktuální výklad právní úpravy rybářství včetně souvisejících právních předpisů a odkazů na použitelnou judikaturu. Druhé vydání reaguje na změny provedené v souvislosti s přijetím nového zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a obsahuje také poslední změny týkající se vydávání rybářských lístků (po novele vyhlášky účinné od 1. 11. 2017).Publikace je v současnosti jediným uceleným pojednáním o rybářství z pohledu práva a věříme tak, že zaujme nejen pracovníky státní správy a odbornou veřejnost, ale i neprávnickou veřejnost se zájmem o tento obor.2. vydání

Trávit čas knihou Zákon o rybářství (č. 99/2004 Sb.)! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Zákon o rybářství (č. 99/2004 Sb.) a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Rybářská legislativa - souhrn zákonů, vyhlášek a předpisů ...

99/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. února 2004 o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) Změna: 444/2005 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 104/2011 Sb. Změna ...

Zákon č. 99/2004 Sb. by Roman Moulis - Issuu

99/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. února 2004 o rybníká řství, výkonu rybá řského práva, rybá řské stráži, ochran ě mo řských rybolovných zdroj ů a o zm ěně n ěkterých zákon ů (zákon o rybá řství) ve zn ění zákon ů č. 444/2005 Sb., č. 230/2006 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 41/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Moja prvá knižka o mačkách
Funkční rentgenová analýza páteře s klinickou aplikací
MiG - 21 (1. díl)
Legie prokletých
Kytice
Zeměpis 8 - 2. díl
Šťastný jako Dán
Velké omyly vojenských zpravodajských služeb
Rododendrony
Příběhy památných stromů Čech a Moravy
Čarodějův učedník
Matematika - slovné úlohy & všetko ostatné
Za Modrým měsícem
Vzory podaní a rozhodnutí v trestných veciach
Diktáty pre 3. triedu ZŠ
Medzi nebom a zemou 2: Kráľovná duchov