Parkinsonova choroba

Siracusalife.it Parkinsonova choroba Image
POPIS
AUTOR Pete Valkovič
VELIKOST SOUBORU 7,43 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2009
NÁZEV SOUBORU Parkinsonova choroba.pdf
ISBN 9788089171651

Predhovor knihy Parkinsonova choroba Neurológia je medicínska disciplína revokujúca rešpekt svojou ne­úprosne komplikovanou logikou odkrývanou ustavične sa zdokonaľujú­cim stavom znalostí skladby a funkcie najvznešenejšej biologickej matérie – ľudského mozgu, ale zároveň aj dešpekt nad protirečením medzi stupňom poznania neurologických chorôb a možnosťami ich kauzálnej liečby...V poslednom polstoročí sa však vyhranili niektoré oblasti neurologic­kej nozológie, kde – vďaka odhaleniu etiologicko-patogenetických súvis­lostí – došlo k povzbudivým pokrokom aj na terapeutickom poli. Radí sa sem napríklad epileptológia alebo tristná kapitola demyelinizačných ochorení. Brizantným dokladom liečebných úspechov je kupírovanie migrenóznych atakov triptánmi. V neposlednom rade sem patrí aj area incidenciou a prevalenciou frekventovaného a spoločenským dosahom závažného „parkinsonizmu“ s nesporne prominujúcimi úspechmi liečby samotnej Parkinsonovej choroby.Predložená monografia poskytuje vzácne konzistentné a zároveň synoptické dielo. Vďaka súzvučnému dvojautorstvu doplnenému mla­dými satelitnými spoluautormi vychádza v slovenskom medicínskom písomníctve prvýkrát – akoby lekárnickými váhami adekvátne odmeraný – „up to date“ elaborát o všetkých klinických aspektoch tohto syndromologického a nozologického konvolútu. Záslužný je aj ponor do donedávna obchádzaných „nemotorických“ príznakov zložitého parkinsonovského „crux medicorum“. Spis je čitateľsky príťažlivý, umne nuancovaný v partiách opisujúcich „novum“ a lakonicky stručný v ostat­ných. Čítaný súvisle alebo vo vybraných kapitolách umožňuje dobrý, aktualizovaný prehľad o všetkých veciach „extrapyramídových“. Autorom sa podarilo – citlivou selekciou a preferenciou faktov – vytvoriť originálne „parkinsonovské vademékum“ neobyčajnej odbornej razantnosti a informatív­nej hodnoty – porovnateľné s ktoroukoľvek prácou na podobnú tému.Bodaj by táto knižka rýchlo „zostarla“ v nepretržite tkanej sieti nových znalostí... Prv ako sa však tak stane, splní toto dielo bezvýhradne svoje poslanie, pretože predstavuje spoľahlivú aktualizovanú rukoväť klinic­kého neurológa, je informačným majákom všetkých ostatných kolegov z vejára neurovied a vari i nevyhnutným exemplárom knižnice každého vnímavého a hĺbavého lekára....Prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD

Hledáte knihu Parkinsonova choroba? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2009 a autorem je Pete Valkovič? Přečtěte si knihy online na našem webu siracusalife.it

PARKINSONOVA CHOROBA - alternativnimedicina.cz

Čtěte také: Parkinsonova choroba si nevybírá. První příznaky vypadají celkem nenápadně a řada lidí si jich ani nemusí všimnout. Patří sem zvýšená únava, pocit ztuhlosti v končetinách a zádech, křeče, častá zácpa a problém se spaním. Následuje zpomalení chůze a zhoršená mimika.

Parkinsonova choroba: Co to je? A další informace o tomto ...

Parkinsonova choroba Janovi (72) změnila život. Diagnózu se dozvěděl, když mu bylo 55, což je i věk, kdy se příznaky tohoto chronického onemocnění projeví nejčastěji. V České republice je odhadem 30-50 tisíc lidí, které jednou parkinson upoutá na lůžko. Pacienti pak podle předsedkyně pacientské organizace Parkinson-Help Romany Skály-Rosenbaum prožívají každý ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Strážca zákona
Matchball - Hana Sládková-Koželuhová
Bylinky a koření
Krvavé impérium
Brouci čeledi potemníkovití (Tenebrionidae) střední Evropy
Neurologie v běžné lékařské praxi
Vlastivěda
Prekliate pobrežie
Posmíval se konipásek
V hlavě
Robert Fischer -Boris Spasskij
Čeština expres 2 (+ CD)
Proklouznutí neboli smrt
Záhada mesta duchov