Praktikum finanční právo

Siracusalife.it Praktikum finanční právo Image
POPIS
AUTOR Roman Vybíral
VELIKOST SOUBORU 10,59 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2014
NÁZEV SOUBORU Praktikum finanční právo.pdf
ISBN 9788073805326

Publikace si primárně klade za cíl vyplnit mezeru na trhu prakticky zaměřených děl v oblasti finančního práva. Zároveň by měla napomoci k zatraktivnění oboru finančního práva zejména mezi studenty a k zefektivnění výuky zejména na vysokých školách. V rámci publikace se spoluautoři pokusili postihnout nejvýznamnější oblasti finančního práva podle toho, s jakými konkrétními otázkami se čtenáři mohou nejčastěji ve své budoucí či současné praxi setkat. Stěžejní pozornost je věnována jednotlivým oblastem zvláštní části finančního práva. Jmenovitě se jedná o oblast rozpočtového práva, práva měnového a devizového a práva finančního trhu. Dále je pak pojednáno o tzv. právu celním, právu poplatkovém a právu daňovém, a to jak z hlediska jeho hmotněprávních, tak procesně-právních aspektů. Publikace je primárně určena studentům právnických fakult na území České republiky. K jejímu využití může dojít také v rámci ostatních vysokých škol, kde dochází k výuce finančního práva, případně souvisejících oborů. V neposlední řadě najde nepochybně tato publikace své uplatnění rovněž u široké veřejnosti.

Trávit čas knihou Praktikum finanční právo! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Praktikum finanční právo a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Finanční právo Praktikum - Burza učebnic

Daň z příjmů fyzických osob + Daň z nemovitých věcí in: Vybíral, Roman et al. Praktikum Finanční právo. 2. aktualizované vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. 25 s. ISBN 978-80-7380-736-8. Další formáty: BibTeX LaTeX RIS

Praktikum z práva životního prostředí (E-kniha) | epravo.cz

Garant a lektor studijního modulu. JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D. Anotace. Finanční právo je samostatným právním odvětvím, které představuje souhrn právních norem upravujících vztahy vznikající v procesu tvorby, rozdělování a používání peněžní masy a jejich částí.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Vaříme s vtipem a fantazií
Slovenské rozprávky II.
Galerie světového malířství
Notace znakových jazyků
Velký anglicko-český slovník III.
Macko Puf: Svet Macka Puf
Zlatý kľúčik
Mistrovské lekce jezdeckého umění
...a rakvička se šlehačkou
Vůně jasmínu
Konec velkého vyprávění?
Předané trauma
Encyklopédia vesmíru