Gotika

Siracusalife.it Gotika Image
POPIS
AUTOR Dušan Buran
VELIKOST SOUBORU 3,92 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2003
NÁZEV SOUBORU Gotika.pdf
ISBN 808059080x

Z obdobia približne medzi rokmi 1250 až 1550 pochádzajú azda najcennejšie diela umeleckej histórie Slovenska. Osobnosti ako Majster Pavol z Levoče alebo Majster MS, či stavby kostolov v Košiciach, Bardejove alebo v Bratislave už viac než 100 rokov vzbudzujú záujem nielen v kruhoch historikov umenia, ale tiež u širokej verejnosti. Práve v posledných desaťročiach sa zásluhou nových objavov podarilo sprístupniť dosiaľ neznáme diela alebo po reštaurátorských zásahoch podstatne skorigovať predchádzajúce názory na ich miesto v dejinách európskeho umenia.Slovenská národná galéria pripravila v rámci dlhodobého cyklu výstav a populárno-vedeckých publikácií knihu pod jednoduchým názvom – Gotika. K spolupráci na projekte boli oslovení nielen domáci odborníci, ale aj historici umenia z Čiech, Maďarska a z Nemecka. Prostredníctvom bohatej obrazovej dokumentácie a pútavých textov rozdelených do piatich základných kapitol sa k slovu dostávajú tak historické predpoklady vývinu gotickej architektúry – zakladanie kostolov v práve kolonizovaných oblastiach Spiša, Gemera a v stredoslovenských banských mestách – ako aj ich výzdoba skulptúrami a nástennými maľbami, na druhej strane urbanizmus, formovanie hradných sídiel a mestských štruktúr, či vytváranie diel pre liturgické prostredie – najmä oltárov s tabuľovými maľbami a sochami. Sledujeme umelecké cesty ich tvorcov, motívy ich mecenášov a očakávania divákov. Túto panorámu uzavrú kapitoly venované neskorostredovekej vzdelanosti, reprezentované cennými ilumináciami v kódexoch farských a kapitulských knižníc alebo kultúre všedného dňa, ktorú sprostredkujeme sklom, keramikou ale aj náročne vyzdobenými dielami zlatníctva a liturgického textilu. V rámci katalógovej časti knihy je podrobnejšie komentovaných takmer 400 vybraných gotických stavieb, umeleckých diel alebo ich súborov.

Trávit čas knihou Gotika! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Gotika a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Gotika - Wikipedie

Gotika jako umělecký sloh se objevila jako výsledek technického vývoje nejdříve ve Francii ve druhé polovině 12. století a přetrvala do 15. století. V českých zemích měla zpoždění a vydržela téměř o století déle, stejně jako ve střední Evropě vůbec. Mnišské řády ji pod vlivem scholastiky a mysticismu šířily po celém kontinentu.

PDF Gotická kultura - old.zsmysl.cz

Z Francie expandovala gotika do jiných evropských zemí, zvláště do Německa, Anglie a do Čech (zde byl francouzský vliv zvláště silný ve 14. stol. za panování Jana Lucemburského a Karla IV.). Základním znakem gotiky je vertikála - ať již jde o mimořádné zdůraznění výšky a "štíhlosti" staveb, nebo o nasměrování ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Slovensko 1:500 000
Utilitarismus
Egypt pobřeží Rudého moře
Máme rádi štěňata
Špekonomie
Skôr než budem školákom
Nin Tsun Do Combat
Líšky
Africké fialky a jejich příbuzní
Úvod do biologie ochrany přírody
Přestaňte být závislý
Ošetřovatelské diagnózy