DPH a nehnuteľnosti

Siracusalife.it DPH a nehnuteľnosti Image
POPIS
AUTOR Kristína Siekelová
VELIKOST SOUBORU 9,54 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ none
NÁZEV SOUBORU DPH a nehnuteľnosti.pdf
ISBN 9788081780967

Tlačená publikácia ponúka podrobný a komplexný opis zaobchádzania s nehnuteľnosťami z pohľadu zákona o DPH účinného od 1. januára 2019. Obsahuje pojmy na identifikáciu nehnuteľnosti z pohľadu DPH a uplatnenia DPH pri prenájme, odpočítanie dane pri kúpe nehnuteľnosti a posúdenie DPH režimu pri stavebných prácach. Ďalej definuje pojmy ako dodanie, nájom alebo stavebné práce v súvislosti s nehnuteľnosťami. Text zároveň obsahuje aplikačné príklady na lepšie porozumenie problematiky.Obsah:Identifikácia nehnuteľnosti z pohľadu DPH a uplatnenie DPHDodanie pozemku, resp. stavebného pozemkuDodanie stavby alebo jej častiDodanie samotnej stavby a dodanie stavby vrátane stavebného pozemkuDodanie časti stavby (bytu, apartmánu, nebytového priestoru)Miesto vzniku daňovej povinnosti pri dodaní nehnuteľnostiDaňová povinnosť pri dodaní nehnuteľnostiUplatnenie tuzemského prenosu daňovej povinnosti pri dodaní nehnuteľnostiPodmienky na uplatnenie tuzemského prenosu daňovej povinnostiDodanie nehnuteľnosti dlžnou osobou uznanou súdom alebo pri nútenom predajiUplatnenie DPH pri nájme nehnuteľnostNájom nehnuteľnosti z pohľadu DPHMiesto dodania nájmu nehnuteľnostiVšeobecné pravidlo dodania služieb vzťahujúcich sa na nehnuteľnosťSlužby prenájmu priestorov a skladovacie službyVznik daňovej povinnosti pri nájme nehnuteľnostiZáklad dane pri nájme nehnuteľnostiDohoda o platbách nájomného ako súhrnná faktúraNájom nehnuteľnosti z pohľadu obratu pre účely povinnej registrácie pre DPHPovinné oslobodenie od dane pri nájme bytu, apartmánu alebo rodinného domu určeného na bývanieOdpočítanie dane pri kúpe nehnuteľnostiVšeobecné pravidlo na odpočítanie daneOdpočítanie dane pri kúpe nehnuteľnosti v pomernej výškeZmena rozsahu použitia nehnuteľnosti, ktorou je investičný majetokVýpočet úpravy dodatočne odpočítateľnej dane a jej uvedenie v daňovom priznaníObstarávacia cena investičného majetku, pri nadobudnutí formou nájmu s dojednaným právom kúpyPosúdenie DPH režimu pri stavebných prácachMiesto dodanie stavebných prác súvisiacich s nehnuteľnosťouTuzemský prenos daňovej povinnosti pri stavebných prácach, vrátane dodania stavby alebo jej častiNárok na odpočet dane pri tuzemskom prenose daňovej povinnosti pri stavebných prácachUplatnenie právnej fikcie pri dodaní stavebných prác s prenosom daňovej povinnosti

DPH a nehnuteľnosti je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Kristína Siekelová. Přečtěte si s námi knihu DPH a nehnuteľnosti na siracusalife.it

Predaj nehnuteľností a DPH - HNonline.sk

Nákup a predaj nehnuteľnosti od 1. 1. 2019. Spoločnosť, platiteľ DPH, zaoberajúca sa nákupom a predajom nehnuteľností, si v minulosti kúpila nehnuteľnosť (apartmány, byty na bývanie, ktoré účtuje na učte 133 - Nehnuteľnosti na predaj), kde si uplatnila odpočítanie DPH v plnej výške.

Predaj nehnuteľnosti a povinnosti platiteľa DPH ...

Takže, pri tejto časti predávanej nehnuteľnosti postupovali obidve strany správne. Ďalším druhom predávaných pozemkov v areáli boli trávnaté plochy, ktoré mali byť oslobodené od DPH. Je nutné teda takto podrobne rozčleniť predaj nehnuteľností v danom areáli?

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Příručka mzdové účetní
Šité doplňky nejen pro náctileté
Francouzky umí žít
Švejkova kuchařka
Volné lezení
Tantra
Dánsko-český slovník
Cvičení nejen pro předškoláky
Operácia Tajfúnové pobrežie
50 otázek a odpovědí z pracovněprávní poradny
A teraz túto,... 1
Sviatosť zmierenia