Romantickí mesianisti

Siracusalife.it Romantickí mesianisti Image
POPIS
AUTOR none
VELIKOST SOUBORU 9,48 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2010
NÁZEV SOUBORU Romantickí mesianisti.pdf
ISBN 9788081013928

Pomenovanie mesianizmus sa používa ako označenie pasívneho postoja, iracionálneho očakávania rýchlej nápravy neuspokojivého stavu sveta alebo civilizácie, štátu alebo národa prostredníctvom vyššieho zásahu spasiteľa. Považuje sa za druh utopického myslenia, spätého s konkrétnou historickou misiou. Jeho myšlienkové jadro spočíva vo viere v predurčenie, vyvolenie istého spoločenstva vo vzťahu k iným spoločenstvám. Za jeho typické prvky preto možno považovať presvedčenie o predestinácii a sebadefinovanie ako nositeľa dejinnej úlohy spasiteľa, záchrancu sveta, schopného priviesť ho k obrodeniu a regenerácii. Spása je pritom chápaná ako konečná záchrana človeka, a tým ako pars pro toto aj ľudstva, alebo ako prístup k večnej posmrtnej blaženosti. Radikálny zásah spasiteľa do chodu sveta má nastať náhle a jeho predpokladom je naplnenie času v limitnej situácii.Výber zo slovenských romantických mesianistov, ktorý pripravila Ľubica Somolayová pod názvom Romantickí mesianisti, vychádza z výskumov literárneho historika Oskára Čepana, ktorý (re)konštruoval slovenský romantizmus ako vrstevnatú štruktúru, pričom jednu z jej línií nazval mesianizmom. Antológia prináša konkrétnu literárnu podobu mesianizmu priamio v básnických textoch Viliama Paulinyho-Tótha, Mikuláša Dohnányho, Jána Bottu, Petra Kellnera-Hostinského, Sama Bohdana Hroboňa, Michala Miloslava Hodžu a Janka Kráľa.

Hledáte knihu Romantickí mesianisti? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2010 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu siracusalife.it

Kniha Audio+ Jazykový trénink - Němčina - I. Guyomard ...

Messianism is the belief in the advent of a messiah who acts as the savior or liberator of a group of people. Messianism originated as an Abrahamic religious belief, but other religions have messianism-related concepts. Religions with a messiah concept include Zoroastrianism (), Judaism (the Mashiach), Buddhism (), Hinduism (), Taoism (), and Bábism (He whom God shall make manifest).

Estetika levně, cena 110 Kč | Srovnání cen zboží

Kupte knihu Romantickí mesianisti (Ľubica Somolayová) s 21 % zľavou za 3.84 € v overenom obchode. Prelistujte stránky knihy, prečítajte si recenzie čitateľov, nechajte si odporučiť podobnú knihu z ponuky viac ako 20 miliónov titulov.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Angličtina - domácí doučovatel pro školáky 9 - 11 let
Právo životného prostredia
Deň na stavbe
Etická výchova pre 6. ročník základných škôl (Pracovný zošit)
Filozofické návraty a vízie
Peripetie české ekonomiky a měny aneb nedejme si vnutit euro (Stanislava Janáčko
Aplikační služby IS/ICT formou ASP
Dielo II - Prózy
Hlas ze záhrobí
Války o krev
Harmonograf
Pilates a jóga pro sportovce
Vzpomínky Nikity Sergejeviče Chruščova
Hlavolamy, čo lámu hlavy
Účtovné súvzťažnosti 2014
Psychologie trhu
Alpy
My deti zo stanice ZOO