Mezinárodní právo veřejné

Siracusalife.it Mezinárodní právo veřejné Image
POPIS
AUTOR Pavel Šturma
VELIKOST SOUBORU 1,23 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2008
NÁZEV SOUBORU Mezinárodní právo veřejné.pdf
ISBN 8071797289

Předkládaná publikace je jednotnou a ucelenou učebnicí, pojednávající o problémech obecných i zvláštních, navazující na tradice české a evropské doktríny. V deseti rozsáhlých kapitolách přibližuje historii mezinárodního práva a jeho nauky, dále subjekty, prameny a druhy pravidel mezinárodního práva, státní území a mezinárodní prostory, obyvatelstvo (včetně mezinárodní ochrany lidských práv), státní orgány, mezinárodní organizace, pokojné řešení sporů, odpovědnost států a přímé donucení, právo mezinárodní bezpečnosti a právo ozbrojených konfliktů. Od jiných učebnic se odlišuje především důrazem na zvládnutí pojmového aparátu a rovněž bohatou dokumentací, včetně textu v poznámkách.

Mezinárodní právo veřejné je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Pavel Šturma. Přečtěte si s námi knihu Mezinárodní právo veřejné na siracusalife.it

Právo veřejné a soukromé - Veřejná správa - Miras.cz/Seminárky

Mezinárodní právo veřejné (ius inter gentes) - definice není v žádné normě obecného mezinárodního práva. Jde o souhrn právních pravidel, jež upravují vzájemné vztahy rovných subjektů, zpravidla států. Předmětem jsou především politické, ale i jiné specifické vztahy (obchodní, hospodářské, kulturní ...

Mezinárodní právo - Wikipedie

Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou - Nakladatelství Leges. Anotace: Učebnice spojuje obecnou i zvláštní část mezinárodního práva veřejného v jeden vnitřně provázaný celek.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Klinická kardiologie
Konrad Adenauer
Křížová palba
Au pair
Hravá etika 9
Rudá sfinga
Škola hry na klavír a keyboard 1
Encyklopedie středověku
Veterné topánky II. Kniha o Taliansku
King Ink II
Svetlo medzi nami
Vyjádřit hrou: podobenství a (sebe)stylizace v dramatu Václava Havla
Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Hrady a zámky České republiky - 1:800 000
Poslední výstřely
Jak létají dopravní letadla
Kosti na pláži
O lvíčkovi, který pořád říkal ne