Nová vyhláška o BOZP pri stavebných prácach

Siracusalife.it Nová vyhláška o BOZP pri stavebných prácach Image
POPIS
AUTOR none
VELIKOST SOUBORU 7,51 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2013
NÁZEV SOUBORU Nová vyhláška o BOZP pri stavebných prácach.pdf
ISBN 9788056200148

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v úplnom znení s účinnosťou od 1.7.2013.

Trávit čas knihou Nová vyhláška o BOZP pri stavebných prácach! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Nová vyhláška o BOZP pri stavebných prácach a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Výdavky na BOZP | Podnikam.sk - Všetko o podnikaní

1. 6. 2015. 1. júna 2015 nadobúda účinnosť Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 100/2015 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi ...

Legislatíva - Národný inšpektorát práce

ZMENY V PREDPISOCH BOZP, OPP 2014 -2015 4. Vyhláška MPSVaR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti aochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach V prílohe č. 6 bod 3.9 Upravuje sa požiadavka na ochranné zábradlie lešenia pri pr áci vo výške a nad vo ľnou h ĺbkou. „3.9.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Dětské infekční nemoci
Ano, rybí hudba
Technika pre chov zvierat
Anglicky Zn: Ihned
Zlý herec
Lehká chutná jídla
Anatomický obrazový slovník
Zvieratká z abecedy
Moje tělo
Středověké malířství v Čechách
Země
Trnava a okolie 1:12 000
Historie sklářské výroby v českých zemích II.díl/1
Správní právo - obecná část
Pasovský případ císaře Rudolfa II.
Obrúsková technika od A po Z