Účtovníctvo a dane Profi (internetový portál)

Siracusalife.it Účtovníctvo a dane Profi (internetový portál) Image
POPIS
AUTOR none
VELIKOST SOUBORU 8,96 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2012
NÁZEV SOUBORU Účtovníctvo a dane Profi (internetový portál).pdf
ISBN 0

UPOZORNENIE: Predplatné sa vzťahuje na šesť mesiacov!Ide o jedinečnú databázu odborných daňových a účtovných riešení a článkov z oblasti, ktoré nájdete rýchlo pomocou aktívneho vyhľadávania. Pri ich zrode stál tím fundovaných odborníkov, ktorí častokrát stoja pri legislatívnom zrode týchto informácií. Ide o viac ako 6000 odborných garantovaných i archívnych textov.Vyhľadávač Vám výsledky roztriedi podľa:•typu dokumentu,•tematickej oblasti,•právneho predpisu, ktorý oblasť upravuje,•aktuálnosti ...VýhodyS UAD PROFI získate:1.moderný a jedinečný vyhľadávač v databáze odborných textov, 2.viac ako 6000 odborných textov a článkov o daniach a účtovníctve,3.30 - 40 nových garantovaných článkov každý mesiac,4.garanciu aktuálnosti a správnosti článkov (platené sú označené),5.články od renomovaného kolektívu autorov,6.žiadna reklama,7.rozsiahly archív článkov z daňovej a účtovnej oblasti,8.možnosť využívať bezplatný odpovedný servis,9.aktuálne úplné znenia daňových a účtovných právnych predpisov, kompletná legislatíva na jednom mieste.Obsah•DPH a daň z príjmov, obsahuje však aj časti, ktoré sa venujú správe daní a miestnym daniam.•Problematika jednoduchého účtovníctva a daňovej uznateľnosti výdavkov a ich zúčtovania v peňažnom denníku ( množstvo praktických príkladov z praxe, sledujú všetky legislatívne zmeny týkajúce sa daní a účtovníctva podnikateľov fyzických osôb, podrobne spracované a na príkladoch vysvetlené jednotlivé výdavky podnikateľa).•Účtovné súvzťažnosti ku všetkým účtom rámcovej účtovej osnovy pre podnikateľov.•Daňová uznateľnosť nákladov, účtovanie a dokladovanie pre daňové účely.•Postupy účtovania podľa jednotlivých účtovných tried.•Spracovanie vnútropodnikových smerníc zameraných na oblasť účtovníctva, miezd a BOZP podľa nosných činností v každej obchodnej spoločnosti. Okrem toho tu nájdete množstvo praktických vzorov, formulárov, harmonogramov prác...•Aktuálne a správne informácie o uzákonených i pripravovaných zmenách daňových predpisov, a to spolu s odborným komentárom a množstvom príkladov, praktické rady a odporúčania pri riešení problémov z praxe•Daň z príjmov právnických osôb, obsahuje však aj príspevky týkajúce sa iných daní a správy daní. Odpovede a otázky od odborníkov z účtovnej praxe.

Účtovníctvo a dane Profi (internetový portál) je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Účtovníctvo a dane Profi (internetový portál) na siracusalife.it

Účtovníctvo, dane, mzdy

Zúčtovanie dane podaním daňového priznania Podávanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby je legislatívne upravené v hmotnoprávnom predpise, ktorým je zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a v procesnom predpise, ktorým je zákon č.

Verejná správa - Verlag Dashofer - Home | Facebook

DATABÁZA MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO A PERSONALISTIKA . Odborný portál Mzdové účtovníctvo a personalistika vznikol z dôvodu absencie komplexnej odbornej online databázy venujúcej sa samostatne problematike miez a personalistiky, ktorá by pohotovo reagovala na legislatívne zmeny a pomáhala k vyriešeniu aktuálnych otázok.. Staňte sa jedným z 3 000 spokojných užívateľov!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Živý svět – dětská encyklopedie
Vltava
Jak Dominik zachránil dinosaury a babičku
Zlatí a Růžoví Křižáci – Německý mysterijní spolek konce 18. st.
Nový Zákon o audiovizuálnom fonde 48/2008
Matematika 3 pre prvý stupeň základných škôl (súbor - učebnica + pracovný zošit -1.časť a 2.časť)
Najčastejšie choroby záhradných rastlín
Naši pavouci
90 minút v nebi
Superinteligence
Zmeňte svoj život za sedem dní
Zahradní jezírka
Motivácia v edukačnom procese
Karol Plicka básnik obrazu
Uži si veget!
Diabetická kuchárka