Bezpečnosť štátu a občana: Energetická bezpečnosť

Siracusalife.it Bezpečnosť štátu a občana: Energetická bezpečnosť Image
POPIS
AUTOR Miroslav Kelemen
VELIKOST SOUBORU 6,25 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2014
NÁZEV SOUBORU Bezpečnosť štátu a občana: Energetická bezpečnosť.pdf
ISBN 9788073804749

Európska únia zatiaľ nie je schopná garantovať energetickú bezpečnosť jej členských štátov. V danej situácii je teda na členských štátoch EÚ, vrátane Slovenskej republiky, aby sústredili pozornosť na vypracovanie a realizáciu celého súboru legislatívnych, ekonomických, bezpečnostných, organizačných a ďalších inštitucionálnych opatrení zameraných na zaistenie ich energetickej i celkovej bezpečnosti. Z dlhodobého hľadiska ide najmä o zabezpečenie spoľahlivých dodávok všetkých druhov energie a energetických surovín v požadovanom množstve a kvalite a zároveň pri optimálnych nákladoch a zohľadnení požiadaviek na životné prostredie. Monografia poukazuje na skutočnosť, že energetická bezpečnosť v súčasnosti predstavuje multidimenzionálny fenomén, ktorý ovplyvňuje nielen hospodársky rast a rozvoj štátov, ale aj jeho celkovú bezpečnosť. Závislosť na energetických zdrojoch totiž stále rastie a tento fakt činí energetickú bezpečnosť strategickou prioritou, a to nielen pre Slovenskú republiku či ostatné členské štáty Európskej únie. Publikácia súčasne prezentuje návrh nových výskumných tém v energetickom sektore bezpečnosti.

Hledáte knihu Bezpečnosť štátu a občana: Energetická bezpečnosť? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2014 a autorem je Miroslav Kelemen? Přečtěte si knihy online na našem webu siracusalife.it

Oslobodzovanie od mimoriadnej služby | HM - hospodárska ...

Bezpečnosť štátu a občana je širokospektrálny dynamicky vyvíjajúci sa stav, ktorý sa nepretržite mení a vyvíja v závislosti na vzniku a priebehu vojenských, politických, ekonomických, spoločenských a environmentálnych krízových javov a ohrození od globálnej až po miestnu, lokálnu úroveň. 1 Stanislav Filip , Ing, PhD ...

Energetická bezpečnosť štátu je zabezpečená, SR má ropu na ...

závažným spôsobom môžu byť ohrozené základné bezpečnostné oblasti fungovania štátu (ďalej len „bezpečnostné oblasti"): • Bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky v zahraničnej a obrannej politike. • Ochrana ústavného zriadenia, verejného poriadku, bezpečnosť občana a štátu. • Sociálna stabilita štátu.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Pustinami k díkuvzdání
Chléb a domácí pekárny
160 gramů sacharidů
Metafyzické příběhy
Obnova národů
Ahoj bobor
Lovci monster: Alfa
C. S. Lewis - mýtus, imaginace a pravda
O lásce
Čerň a stříbro