Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení

Siracusalife.it Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení Image
POPIS
AUTOR Ing. Ján Meravý
VELIKOST SOUBORU 9,62 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2007
NÁZEV SOUBORU Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení.pdf
ISBN 9788096850945

Ide o metodickú príručku zameranú na správne vykonávanie OPaOS (revízií) elektrických zariadení NN, VN, bleskozvodov, elektrických strojov, spotrebičov a náradia v prevádzke a pod.Príručka obsahuje ako vykonávať podľa nových predpisov OPaOS, čo všetko merať a skúšať, ako má vyzerať Správa o OPaOS. Je vhodná aj pre prípravu budúcich elektrotechnikov špecialistov, na skúšku u OPO, vhodná je aj pre nastávajúce preskúšanie elektrotechnikov špecialistov ako aj pre praktické použitie pre elektrotechnikov špecialistov.

Trávit čas knihou Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok ...

OSBD Levice ako vlastník a prevádzkovateľ nasledovných zariadení zabezpečuje: v zmysle Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. na vyhradených tlakových, elektrických, plynových, zdvíhacích technických zariadeniach vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok v rozsahu a termínoch uvedených v tomto oznámení; v zmysle Vyhl.

Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok ...

zariadení hovorí o pracovníkovi na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok ako o „elektrotechnikovi špecialistovi". [1,2] Elektrotechnik špecialista (revízny technik) na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení elektrických je oprávnená spôsobilá

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Tajné dejiny hornej Oravy
Rýmařovsko Lyžařské trasy
Tara - Příběh ženy cestou života
Bankovnictví I
Občanská výchova 8 učebnice
Dům Bernardy Alby
33 základních postupů Jak překonat stres při obchodování
Fase pražských židovských rodin z let 1748 – 1749 (1751)
Přírodopis do kapsy pro 2. stupeň ZŠ
Rychločtení, rychlostudium, info management
Kostely na Moravě 2. díl