Občanský zákoník - velký komentář 4

Siracusalife.it Občanský zákoník - velký komentář 4 Image
POPIS
AUTOR Petr Tégl
VELIKOST SOUBORU 7,58 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2016
NÁZEV SOUBORU Občanský zákoník - velký komentář 4.pdf
ISBN 9788075020048

Čtvrtý svazek komentáře k novému občanskému zákoníku je věnován rodinnému právu, tedy druhé části kodexu. Svazek je rozdělen na dva díly, IV/1 (§ 655–793) a IV/2 (§ 794–975). První díl obsahuje právní úpravu manželství včetně manželského majetkového práva a příbuzenství včetně určování rodičovství. Druhý díl navazuje osvojením, dále upravuje vztahy mezi rodiči a dětmi včetně vyživovací povinnosti a konečně poručenství a jiné formy péče o dítě. Druhý díl též pojímá související společná a přechodná a ustanovení (§ 3021–3040).Regulace rodinného práva byla více než 60 let odloučena od občanského zákoníku, nejprve samostatnou kodifikací zákonem o právu rodinném z roku 1949, později pak zákonem o rodině. Formální odtržení od obecného soukromého práva vedlo i k faktickému narušení vazeb se základními civilními instituty. Rodinné právo bylo chápáno a pojímáno jako samostatná kategorie, do značné míry nezávislá na obecném občanském právu. K výzvám dnešní doby proto nepochybně patří i navázání dogmatiky rodinného práva na obecnou civilistiku.Autoři předkládaného komentáře se všemi silami snažili uvedené výzvy naplnit. Cílem bylo nejen popsat novou právní úpravu, nýbrž se soustředit zejména na interpretační a aplikační problémy, které přináší. Při jejich řešení se reflektuje nejen dosavadní česká a československá judikatura a literatura, nýbrž tam, kde je to vhodné a účelné, se zohledňují i závěry, ke kterým dospěla právní dogmatika příbuzných právních řádů. Výsledkem tohoto koncepčního přístupu je v českých podmínkách dosud nejrozsáhlejší zpracování soukromoprávní části rodinného práva.

Občanský zákoník - velký komentář 4 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Petr Tégl. Přečtěte si s námi knihu Občanský zákoník - velký komentář 4 na siracusalife.it

Občanský zákoník - nový - BusinessCenter.cz

Nový občanský zákoník s sebou přináší pro zprostředkovatele také některé nové povinnosti, jejichž porušení s sebou přináší rizika plynoucí z odpovědnosti za škodu. ... Občanský zákoník. Velký akademický komentář. Sv. 2. Praha: Linde Praha, 2008, s. 2321 Shodně rozhodnutí německého okresního soudu v Mannheimu ...

Kniha Občanský zákoník Velký komentář § 1-117 - Svazek I ...

Všechny informace o produktu Kniha Občanský zákoník Velký komentář § 1-117, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Občanský zákoník Velký komentář § 1-117.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Verejná správa 4/2007
Síla bouře
Magie ve starém Egyptě
Diktáty a pravopisné cvičenia pre 3. ročník základných škôl
Bříza v bouři
Křehké souznění
Vladislav Jindřich
Rozhodnutí předběžné povahy
Duchovný zápas
Slávne texty slávnych piesní (Ľuboš Zeman)
Diamantová sútra
Úplné znenia zákonov 23/2015
Infekčná endokarditída