Opravné prostředky

Siracusalife.it Opravné prostředky Image
POPIS
AUTOR Karel Svoboda
VELIKOST SOUBORU 8,32 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2020
NÁZEV SOUBORU Opravné prostředky.pdf
ISBN 9788074007743

Chcete-li si přečíst podrobnější, a přece srozumitelný výklad o odvolání a mimořádných opravných prostředcích v civilním řízení, držíte v ruce správnou knihu. Dočtete se v ní, jak napsat a odůvodnit odvolání, co lze nebo už není možné prokazovat v odvolacím řízení nebo zda a za jakých okolností odvolací soud bude rozhodnutí soudu prvního stupně přezkoumávat i z jiných než v odvolání uvedených důvodů. Stranou pozornosti nezůstávají ani složitější témata, jako je provázanost výroků napadeného rozhodnutí a její vliv na rozsah odvolacího přezkumu, poučovací povinnost odvolacího soudu o tom, že by mohl rozhodnout i jinak, nebo zda účastníci mají právo i v odvolacím řízení přijít s dalšími skutečnostmi a důkazy s odůvodněním, že je v řízení před soudem prvního stupně nemohli vznést bez své viny.Při výkladu o tzv. mimořádných opravných prostředcích se kniha mimo jiné soustředí na popis rozdílů mezi nimi a na jejich vzájemnou konkurenci. Nabízí instrukci, jak napsat dovolání, které Nejvyšší soud nebude moci odmítnout, aniž by se jím věcně zabýval, nebo vysvětlení, proč některé vady řízení, kterých se dopustil nebo jež nenapravil odvolací soud, samy o sobě obstojí jako dovolací důvod, přestože zákon gramaticky sděluje opak.Kniha je postavena na příkladech. Ocení ji především advokáti, soudci a právníci, kteří se připravují na některou z profesních zkoušek.

Hledáte knihu Opravné prostředky? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2020 a autorem je Karel Svoboda? Přečtěte si knihy online na našem webu siracusalife.it

11. Opravné prostředky | Zlínský kraj

Opravné prostředky Hlava první Odvolání Podání odvolání § 201 Účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje. § 202 (1) Odvolání není přípustné proti usnesení, jímž

Občanský soudní řád | Zákon č. 99/1963 Sb. - Část čtvrtá ...

Opravné prostředky se dělí na řádné a mimořádné. Řádnými se nazývají ty, kterými se napadá nepravomocné rozhodnutí, mimořádnými se nazývají ty, kterými se napadá pravomocné rozhodnutí. Řádné opravné prostředky úzce souvisí s takzvanou dvouinstančností většiny závažných řízení: rozhodnutí je ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Pod kůží
Psychologie pro právníky
Pan Zbabělý v Normandii - 1.část
Básně noci
Parlons français!
Technické meteriály
Jídlo a zdraví
Filozofia ako problém?
Wok
Cesta kolem světa očima dětí
Škaredé káčatko
Ošetřovatelská péče o pacienta v traumatologii
Turecko-český slovník
Leadership Challenge
Jerusalem 1:12 500