Osobitné kategórie zamestnancov

Siracusalife.it Osobitné kategórie zamestnancov Image
POPIS
AUTOR Vladimíra Žofčinová
VELIKOST SOUBORU 1,32 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2018
NÁZEV SOUBORU Osobitné kategórie zamestnancov.pdf
ISBN 9788081526459

Meniace sa podmienky na trhu práce prinášajú aj nové výzvy pre pracovné právo. Pôvodne relatívne homogénny charakter pracovných síl je minulosťou a dochádza ku stále väčšej fragmentácii. Štandardná práca v pracovnom pomere na neurčitý čas a na plný úväzok je na ústupe, rozširujú sa najrôznejšie formy atypických zamestnaní. Osobitná regulácia právneho postavenia zamestnaných osôb môže byťdeterminantom ovplyvňujúcim zachovávanie dôstojnosti a ich ochrany v pracovnom procese. Osobitné kategórie zamestnancov, ktorým v tejto monografii venujeme pozornosť sú určitým spôsobom „povýšené“ z hľadiska ochrany au niektorýchkategórií zamestnancov zaznamenávame práve medzerovitosť v ochrannej zložke pracovného práva. Trendom vývoja pracovného práva je okrem iného prirodzená miera upúšťania od prílišnej kogentnosti a rigidnosti právnej úpravy. Paradoxne nastupujúca ,,rigidná“ požiadavka flexibility pracovnoprávnych vzťahov a jej postupné „zapracovanie„ do jednotlivých právnych inštitútov Zákonníka práce či iných pracovnoprávnych predpisov,spôsobuje ďalšie významné prehlbovanie zaostávania posilňovania ochrany zamestnanca (pri telepráci, pri platformových zamestnancoch).

Osobitné kategórie zamestnancov je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Vladimíra Žofčinová. Přečtěte si s námi knihu Osobitné kategórie zamestnancov na siracusalife.it

Mobilitný projekt pre vysokoškolských študentov a zamestnancov

9.2 Osobitne sa zriekame všetkej zodpovednosti za úkony vyplývajúce z vášho používania Služieb alebo Softvéru. Služby alebo Softvér môžete používať a pristupovať k nim na vlastné uváženie a riziko a iba vy ste zodpovední za akékoľvek poškodenie vášho počítačového systému alebo stratu údajov, ku ktorým došlo v ...

Domov | Úrad vlády SR

rodinných príslušníkov občanov ČR alebo občanov EÚ s prechodným alebo trvalým pobytom na území ČR,; pre občanov EÚ a cudzincov s povoleným pobytom v EÚ, ktorí tranzitujú cez ČR za účelom cesty domov a majú k tomuto účelu vystavenú nótu ZÚ (prechod a repatriácia),; ak je vstup týchto cudzincov v záujme ČR,; pre cezhraničných pracovníkov, žiakov a študentov ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Bulimie - Jak bojovat s přejídáním
Dopřej si každý den chvíli pro přátele
Čtení obrazů
Město a hvězdy
Kouzla z bylinkové zahrádky 2
Zpěv do odposlechu víc
Náhoda nie je metóda
Průmyslové vlastnictví
Bendži Bengál Bom a pomsta rybích ľudí
Zvyšovanie záujmu žiakov o rastliny
Andělské meditační mandaly
Splinter Cell - Svoboda má svoji cenu
Freudův Mojžíš
Dalila
Dům z karet
Smrtící hlubina
Kapitoly z lékařské biologie a genetiky III.