Management znalostí

Siracusalife.it Management znalostí Image
POPIS
AUTOR Jan Truneček
VELIKOST SOUBORU 5,71 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2004
NÁZEV SOUBORU Management znalostí.pdf
ISBN 8071798843

Nejednotné, mnohdy rozporné a často i jednoznačně odmítavé názory na management znalostí, a to jak u pracovníků z praxe, tak u ekonomů-teoretiků, přetrvávají a zdá se, že v průběhu doby se dokonce ještě více prohlubují. Přitom znalosti jako jedna z nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí v ekonomice představují významnou konkurenční výhodu podniku.Publikace mapuje základní poznání o této nové vědní disciplíně včetně diskuse o jejím celkovém zaměření. Důraz je kladen na praktické využití znalostí pro řízení organizací, tj. na tvorbu znalostí z hlediska požadavku organizace, přístup ke vzdělávání, práci se znalostmi, problematiku učící se organizace atd. Příklady a případové studie zachycují uplatnění managementu znalostí v podnikové praxi.

Hledáte knihu Management znalostí? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2004 a autorem je Jan Truneček? Přečtěte si knihy online na našem webu siracusalife.it

Řízení znalostí (Knowledge Management) - ManagementMania.com

Management znalostí (Lessons Learned) - 640/265 . Charakteristika publikace. 1. vydání 2020. Tento svazek VDA definuje pojem „Lessons Learned" (Databáze znalostí) a má podpořit organizace při cíleném zavádění konkrétních minimálních požadavků na „Lessons Learned".Jednotné porozumění a definice minimálních ...

Management znalostí: Využívání tacitních a explicitních ...

Management znalostí pracovníků . Máte skvělé, vzdělané a zkušené pracovníky a přesto jejich výkony nebo styl práce jsou naprosto odlišné. Proč tomu tak je a co s tím - tomu se věnuje tato publikace. Kniha je rozdělena do sedmi kapitol.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Nová strava - Nový začiatok
Mužská menopauza
Pohádky z Tisíce a jedné noci
Chrobáčiky
Himaláje - Pamír
Exekuce
Vražedné svazky
Zákon přitažlivosti v praxi
Police, dělicí stěny a skříně
Sestra a akutní stavy od A do Z
Slovensko-nemecký hovorník - 2. vydanie
Novelizovaný Trestný zákon
Běžná variabilní imunodeficience
Jošt