Perspektivy učení a vzdělávání v evropském kontextu

Siracusalife.it Perspektivy učení a vzdělávání v evropském kontextu Image
POPIS
AUTOR Jaroslav Veteška
VELIKOST SOUBORU 4,84 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2012
NÁZEV SOUBORU Perspektivy učení a vzdělávání v evropském kontextu.pdf
ISBN 9788074520228

První část kolektivní monografie nazvané „Perspektivy učení a vzdělávání v evropském kontextu” přináší odborné a vědecké texty předních českých odborníků na problematiku vzdělávání a rozvoje dospělých. Výzkumy, realizované v letech 2009 až 2011, byly orientovány na zjišťování požadavků zaměstnavatelů na nové a stávající zaměstnance v oblasti jejich schopností, dovedností, postojů a požadovaného (očekávaného) chování. Analyzovány byly rovněž potřeby zaměstnavatelů v souvislosti s konceptem celoživotního učení, požadavky související se vzděláváním a rozvojem lidí ve firmách a oblasti, ve kterých zaměstnavatelé nejčastěji vzdělávají vlastní zaměstnance.Druhou část publikace tvoří studie zaměřené na aktuální problémy současné evropské pedagogiky a andragogiky. Čtenář má jedinečnou možnost sledovat v téměř dvaceti studiích vývoj a směřování obou disciplín v širším kulturněantropologickém, sociologickém a ekonomickém kontextu. Řada příspěvků reflektuje určitá úskalí a nedořešené transformační problémy, předkládá empiricky podložené sociálně-edukační přístupy, které se úspěšně uplatňují v celém spektru společenských věd. Jedná se především o oblast formálního a neformálního vzdělávání, rozvoje lidí v rámci pracovního (firemního) prostředí a v neposlední řadě pak o uplatnění těchto přístupů v oblasti řízení lidských zdrojů.

Hledáte knihu Perspektivy učení a vzdělávání v evropském kontextu? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2012 a autorem je Jaroslav Veteška? Přečtěte si knihy online na našem webu siracusalife.it

Perspektivy učení a vzdělávání v evropském kontextu

Kniha: Perspektivy učení a vzdělávání v evropském kontextu Autor: Jaroslav Veteška První část publikace tvoří analýzu potřeb zaměstnavatelů na nové a stávající zaměstnance, druhá část obsahuje studie zaměřené na aktuální problémy současné evropské ...

Vzdělávání dospělých | Knihy.ABZ.cz

přináší životní perspektivy v evropském a mezinárodním kontextu (ovlivňuje do značné míry to, zda dnešní žáci základní školy budou, či nebudou schopni využít možnosti a nové příležitosti, které neměly předchozí generace, zda budou podnikaví, budou jednat svobodně, uvědomí si své globální zodpovědnosti a ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Skočná
Našli sme Ježiša
Ozveny dní a nocí
Banská Štiavnica v našich spomienkach
Rostliny na louce a u vody
Amazonka
Hokejové legendy
Psychologie Speciál - Manuál pro šťasný život
Přepněte na zdravé jídlo!
Hledání těžiště výchovy