Znižovanie kmitania a hluku v priemysle

Siracusalife.it Znižovanie kmitania a hluku v priemysle Image
POPIS
AUTOR Stanislav Žiaran
VELIKOST SOUBORU 10,83 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2006
NÁZEV SOUBORU Znižovanie kmitania a hluku v priemysle.pdf
ISBN 8022723665

Monografia sa zaoberá metódami primárneho a sekundárneho znižovania mechanického kmitania a akustického vlnenia (kmitania). Vychádza z najnovších poznatkov, informácii a teoreticko-experimentálnych výskumov z oblasti vibroakustickej diagnostiky mechanických sústav a monitorovania ich stavu, vibroizolácie a ukladania strojov a konštrukcií a pasívnych metód znižovania hluku. Zahŕňa aj teoretické poznatky šírenia sa vibroakustického vlnenia tuhým prostredím a akustického vlnenia tekutinami, princípy absorpcie vibroakustickej energie materiálmi ako aj prístrojovú techniku a metódy merania dynamického zaťaženia mechanických sústav, konštrukcií, človeka a okolia. Jej obsah sleduje požiadavky legislatívnych dokumentov EÚ (smernice), legislatívu SR a medzinárodné a európske normy zamerané na znižovanie dynamického zaťaženia strojov, strojových zariadení, mechanických sústav, konštrukcií a okolitého prostredia.Uvedené metódy vedú k znižovaniu nebezpečenstva poškodzovania zdravia človeka, k zvýšeniu jeho bezpečnosti, pohody a optimálnej výkonnosti.Monografia je určená vysokoškolským učiteľom, študentom technických a prírodovedných univerzít, odborníkom - špecialistom zaoberajúcim sa znižovaním dynamického zaťaženia mechanických sústav a okolitého prostredia, ako aj širšej odbornej verejnosti. Všeobecný výklad teórie sa spája s technickými aplikáciami, a preto má využitie aj v technickej praxi. Fyzikálnu podstatu (mechanického) kmitania konštrukcií a konštrukčných prvkov a akustické vlnenie (kmitanie) nemožno od seba oddeliť. Ak v ľubovoľnej konštrukcii sa vybudí mechanické kmitanie, toto kmitanie vybudí akustické vlnenie (kmitanie), ktoré pri dostatočnej amplitúde vnímame ako zvuk, alebo hluk. Čím bude väčšia amplitúda a plocha kmitajúceho povrchu, tým sa bude do okolia emitovať aj väčšie množstvo akustickej energie. Preto sa publikácia viac zameriava na metódy znižovania hluku prostredníctvom znižovania amplitúdy mechanického kmitania, ktoré je hlavným zdrojom vybudenia hlukových emisií.

Znižovanie kmitania a hluku v priemysle je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Stanislav Žiaran. Přečtěte si s námi knihu Znižovanie kmitania a hluku v priemysle na siracusalife.it

ŽIARAN, S., Kmitanie a akustika. Znižovanie kmitania a ...

znížili úroveň hluku v prevádzke alebo jeho dopad na pracovníkov. Keďže sa práca ... [16] ŽIARAN, S. Znižovanie kmitania a hluku v priemysle. Bratislava STU, 2006. 339 s. ISBN 80-227-2366-5 Dokumenty výrobcu, [online]. [cit.2008-12-10] Dostupné na internete:

Znižovanie kmitania a hluku v priemysle | Knihy.ABZ.cz

Znižovanie kmitania a hluku v priemysle. Kmitanie a akustika. Strojnícka fakulta Technickej univerzity , 2006 . Bežná cena: 7,20 € Naša cena: 6,84 € (ušetríte: 5%) Študenti: 6,34 € (ušetríte: 12% ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Čísla
Zeměpis světa 3
Vaříme pro děti
Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy
Lovci monster: Vendeta
Živý jako nikdo z nás
Malý zúrivý Robinson
Fyzikálna chémia
Duše a tělo u Tertulliana
Předoperační vyšetření dospělých
Šperky s romantickým nádychom
Origami skládačky z papíru
Poslední milování
Jmenuju se OZZY
Dějiny Srbska
Živá abeceda pro 1. ročník ZŠ
Pracovní sešit pro nápravu vývojových poruch učení v českém jazyce I