Pomocník zo slovenského jazyka 5

Siracusalife.it Pomocník zo slovenského jazyka 5 Image
POPIS
AUTOR Jarmila Krajčovičová
VELIKOST SOUBORU 7,48 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2019
NÁZEV SOUBORU Pomocník zo slovenského jazyka 5.pdf
ISBN 9788081206672

Autorka platnej učebnice Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ pripravila v spolupráci s naším vydavateľstvom novinku – Pomocník zo slovenského jazyka pre 5. ročník ZŠ, ktorý má charakter pracovného zošita (nadväzujeme na tradíciu zbierok úloh a cvičení) a presne korešponduje s obsahom schválenej učebnice. Ponúka množstvo rôznorodých úloh viažucich sa na rôzne komunikačné situácie a pomáha žiakovi upevňovať a precvičovať si učivo slovenského jazyka 5. ročníka v škole, ako aj počas domácej prípravy alebo opakovania. Pomocník obsahuje aj rozširujúce učivo, úlohy na overenie si vedomostí a zručností v používaní jazyka, ako aj riešenia úloh, ktoré umožňujú žiakom, učiteľom i rodičom okamžitú spätnú väzbu.V súlade so ŠVP. Dielo je odporúčané MŠVVaŠ SR.

Trávit čas knihou Pomocník zo slovenského jazyka 5! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Pomocník zo slovenského jazyka 5 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Pomocník zo slovenského jazyka pracovný zošit pre 5 ...

Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 5. ročník Pavol Krajňak slovenský 48 strán 2019 Publikácie sú vhodné nielen na domácu prípravu žiakov na hodiny slovenského jazyka a matematiky, ale i pre učiteľov základných škôl ako doplnkový materiál, napr. na hodiny suplovania alebo krátke ...

Pomocník zo slovenského jazyka pre 5. ročník - Jarmila ...

Autorka platnej učebnice Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ pripravila v spolupráci s vydavateľstvom Orbis Pictus Istropolitana Pomocník zo slovenského jazyka pre 5. ročník ZŠ, ktorý má charakter pracovného zošita (nadväzujeme na tradíciu zbierok úloh a cvičení) a presne korešponduje s obsahom schválenej učebnice.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Danšari – Umenie upratovať
Šité korálky
Škola střihů - Dámské kalhoty
100 prírodných divov sveta
365 švédskych krížoviek
AutoCAD: Názorný průvodce pro verze 2012 a 2013
História Žiliny
Výchova ke zdraví
Kovové konstrukce
Krátký úvod do literární teorie
Příběhy zpod oblak
Rozhodnutia vo veciach reklamy
Sociální služby
Obraz jako dialog s časem
Bol som posledný Hitlerov vojak
Temná akademie 4: Ztracení
Sila mentorov
Od Hirošimy po Bělehrad
Nový Zéland