Společnost s ručením omezeným

Siracusalife.it Společnost s ručením omezeným Image
POPIS
AUTOR Pavel Běhounek
VELIKOST SOUBORU 1,50 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2011
NÁZEV SOUBORU Společnost s ručením omezeným.pdf
ISBN 9788072636594

Příručka Společnost s ručením omezeným – řešení účetní a daňové problematiky včetně příkladů z praxe je praktickou pomůckou pro řešení situací vyskytujících se v s. r. o. běžně, ale řeší i situace, se kterými se v s. r. o. setkáváme spíše ojediněle – např. majetkové vypořádání společníků, převod či dědění obchodního podílu.Jednotlivé okruhy problémů vycházejí z výkladu soukromého práva a jsou řešeny do účetních a daňových důsledků, zejména s důrazem na minimalizaci daňové zátěže.Výklad vychází z nejnovější judikatury týkající se civilního i daňového práva s. r. o. a jejích společníků – např. judikatura týkající se souběhu výkonu funkce jednatele a pracovního poměru, vztahu obchodního podílu ke společnému jmění manželů, fakturace společníků, rozdělování zisku atd.Důležitou součástí je i přehledné tematické uspořádání vybraných ustanovení obchodního zákoníku, která se k problematice vztahují. Publikace vychází z nejnovějších poznatků z praxe a z právní úpravy platné pro rok 2011.

Trávit čas knihou Společnost s ručením omezeným! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Společnost s ručením omezeným a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

R A C , společnost s ručením omezeným , Děčín IČO 41327144 ...

Společnost s ručením omezeným ( s.r.o. ) je pro společníky poměrně bezpečnou formou podnikání, kdy nenesou riziko plnění závazků při nezdaru podnikání. Novou společnost s ručením omezeným jsme pro Vás schopni zajistit včetně zápisu do obchodního rejstříku již během 1-3 dnů!

Společnost s ručením omezeným - Portál POHODA

S.R.O. - PLÁTCE DPH - společnost s ručením omezeným, 1 jednatel a společník ČR, společnost zapsána do obchodního rejstříku v r. 2018, základní kapitál ve výši 1.000 Kč splacen v plné výši, společnost nemá žádné závazky, 1 živnost, PLÁTCE DPH, datová schránka, aktivní bankovní účet, cena společnosti na dotaz.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Gladiatrix
Pracovní právo
Řízení platební schopnosti podniku
45 hier na podporu pravo-ľavej orientácie detí predškolského veku
Protinámrazová úprava asfaltových vozoviek
Nepokoj
Videli sme holokaust
Slow
Vladimír Petrík: Hľadanie minulého času
Záhady českých proroctví
Krušné hory známé i neznámé
Pokrízové trendy v personálnom manažmente
Reálny svet zvádzania a Kvadrant lásky (kolekcia titulov)
Andy Warhol: Život v komikse
Poradca 10/2018