Školní zralost a připravenost

Siracusalife.it Školní zralost a připravenost Image
POPIS
AUTOR Hana Otevřelová
VELIKOST SOUBORU 3,38 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2016
NÁZEV SOUBORU Školní zralost a připravenost.pdf
ISBN 9788026210924

Zahájení školní docházky je velmi důležitou a mimořádnou událostí v životě dítěte. Nástup do školy je završením dosavadního vývoje a vstupem do nové životní etapy. Je důležité si uvědomit, že děti stejného věku mohou být různě fyzicky, mentálně či sociálně vyspělé. Velké rozdíly mohou být také mezi dětmi, které jsou různě staré při vstupu do první třídy.Školní připravenost zahrnuje předpoklady rozumové, citově-sociální, pracovní a tělesné. Tyto kompetence dítě získává procesem učení a sociální zkušeností (v rodině, širším okolí, ve školce…). Jsou to např. tyto oblasti schopností: dostatečné sebevědomí, zvídavost, schopnost jednat s určitým cílem, schopnost sebeovládání, schopnost pracovat s ostatními, schopnost komunikovat a schopnost spolupracovat. Při posuzování školní zralosti sledujeme tělesný a zdravotní vývoj dítěte, poznávací funkce, pracovní předpoklady, návyky, sebeobsluhu a ú roveň zralosti osobnosti (emocionálně-sociální).

Hledáte knihu Školní zralost a připravenost? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2016 a autorem je Hana Otevřelová? Přečtěte si knihy online na našem webu siracusalife.it

Test mapující připravenost pro školu (MaTeRS), Národní ...

Sociální a citová zralost. Významný vliv na motivovanost pro školní práci a prožívání školní výuky má sociální a citová zralost a připravenost dítěte (viz Rozumím sobě, poznávám ostatní nebo Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání). Jejím základním projevem je schopnost dítěte odloučit se po dobu ...

Školní zralost - Modrý koník - Modrykonik.cz

Školní zralost Vážení rodiče, ... Nedostačující připravenost; Dítě rozumí mluvené řeči - pokynům a různým sdělením, vyjadřuje se srozumitelně ve větách a jednoduchých souvětích, komunikuje s dospělými, dokáže spontánně popisovat různé události, poznatky, nápady, klade otázky, umí vyprávět o rodičích ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Romantické filigrány
Viděl jsi ji?
Podtlaková léčba ran
Ľadové kráľovstvo: Vytvor si svoj blok
Začínáme s pletením
Já: Realita a subjektivita
Učebnice japonštiny
Erektilná dysfunkcia: príbeh diagnózy
Piknik na lietajúcom koberci
Menu pro vysoké podpatky
Pilates
Co by měl vědět správný kuchař
Stratený symbol
Zákon směnečný a šekový
Ruské produktovody a Střední Evropa
Soumrak krále Slunce