Vysoké školství

Siracusalife.it Vysoké školství Image
POPIS
AUTOR none
VELIKOST SOUBORU 2,51 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2019
NÁZEV SOUBORU Vysoké školství.pdf
ISBN 9788074883668

Publikace obsahuje zákon o vysokých školách po dvou menších novelách z poloviny roku 2019; dále zde najdete aktuální znění 5 nařízení vlády a vyhlášek. Všechny změny textů jsou vyznačeny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.Předpisy z oblasti školství dosud vyšly v edici ÚZ pod č. 493, 546, 618, 684, 745, 808, 895, 950, 1041, 1088, 1150, 1194, 1211 a 1279. Toto č. 1332 se od č. 1279 liší v předpisech zvýrazněných v obsahu tučně. Obsah publikace:- Přehled zákona o vysokých školách - ZÁKON č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)- VYHLÁŠKA č. 343/2002 Sb., o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách - Nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství - Nařízenívlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství - Vyhláška č. 276/2016 Sb., o předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol - Vyhláška č. 277/2016 Sb., o předávání statistických údajů vysokými školami - Vyhláška č. 278/2016 Sb., o předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

Hledáte knihu Vysoké školství? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2019 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu siracusalife.it

Odbor školství, kultury a sportu | Městský úřad Vysoké Mýto

Vysoké školy doplatí na koronavirus. Chybět jim budou peníze za zahraniční studenty. Z mobility studentů plyne pro vysoké školy významný příjem. Uzavření hranic a omezení cestování, které kvůli novému koronaviru zavedly země po celém světě, však mezinárodní spolupráci značně omezily.

Základní pojmy ve vysokém školství - Magazín - Vysoké školy

Pod tímto tlakem začaly překotně vznikat další a další vysoké školy, kterých teď máme věru nadbytek. Další příčinou je způsob financování českého školství. To do loňského roku vycházelo z principu - „na studenta" či „na žáka".

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Hledání Města Bohů 2
Osudný příliv
Sinuhet
Tvorba business modelů
Kluk, co se koupal s piraňami
Cigánske romance
Mačky
Dôsledok klimatickej zmeny na vodný režim mokradí
Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach
Budějovické povídky