Právo mezinárodního obchodu

Siracusalife.it Právo mezinárodního obchodu Image
POPIS
AUTOR Květoslav Růžička
VELIKOST SOUBORU 10,87 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2008
NÁZEV SOUBORU Právo mezinárodního obchodu.pdf
ISBN 9788073801083

Publikace představuje zpracování problematiky právní úpravy vztahů vznikajících při mezinárodní obchodní a hospodářské spolupráci. Jde o odvětví, které se neustále vyvíjí. Tato učebnice vychází z aktuální právní úpravy. Pozornost je věnována jak obecným otázkám (pramenům, subjektům, mezinárodním organizacím, e-obchodu, zajištění závazků), tak i otázkám speciálním (podnikání zahraničních osob v tuzemsku, způsobům řešení sporů). Jsou rozebrány nejdůležitější smluvní typy používané v mezinárodním obchodu (zejména kupní smlouva) a jejich právní úprava. Čtenář tak může získat komplexní pohled na danou problematiku. Může získat přehled o tom, kde příslušnou právní úpravu hledat a jak určit rozhodné právo.Po vstupu České republiky do Evropské unie došlo k podstatným změnám příslušné právní úpravy. V učebnici je zpracována nejenom platná komunitární právní úprava, ale i úprava obsažená v nařízeních, které v brzké době nabudou účinnosti a nahradí úpravu stávající.Tato učebnice je určena nejenom studentům tuzemských právnických fakult, ale i dalším osobám, které se při své praktické činnosti mohou setkat s problematikou obchodních vztahů se zahraničím.

Trávit čas knihou Právo mezinárodního obchodu! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Právo mezinárodního obchodu a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Právo mezinárodního obchodu s elektřinou

Bez znalosti základů římského práva tak lze jen stěží chápat některé současné právní istututy, včetně institutů práva mezinárodního obchodu. Autoři této publikace si vytyčili za cíl sledovat některé instituty římského práva v jejich vývoji k současným institutům práva mezinárodního obchodu.

Právo mezinárodního obchodu od 352 Kč - Heureka.cz

Autor knihy: Zdeněk Kučera; Monika Pauknerová; Květoslav Růžička, Téma/žánr: právo mezinárodního obchodu - právo mezinárodního obchodu, Počet stran ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Naše priezviská
Pokojové rostliny
Hadí sága 8: Střepy rozbité koruny - Střet
Zemepisné názvy/Obyvatelské mená
Příručka sociologie náboženství
Tajomstvo Bábik
Chirurgie jater
Vek zázrakov
Přírodopis pro 7. ročník
Faktor dlouhověkosti
Hmyz a pavouci
Daňový špeciál 2/2018
Roztavte led v srdcích!
Odpad
Kulturní bedekr 2001/2002