Teória, riadenie a organizácia verejnej správy

Siracusalife.it Teória, riadenie a organizácia verejnej správy Image
POPIS
AUTOR Viera Papcunová
VELIKOST SOUBORU 9,25 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2015
NÁZEV SOUBORU Teória, riadenie a organizácia verejnej správy.pdf
ISBN 9788081681400

Ambíciou predkladaného textu je poskytnúť komplexný prehľad nevyhnutných poznatkov z teórie, riadenia a organizácie verejnej správy. Publikácia sa zameriava na základné teoreticko-metodologické problémy štúdia verejnej správy – základný pojmový aparát, vymedzenie predmetu štúdia verejnej správy a určenie základných okruhov jeho výskumu, ako aj na charakteristiku systému verejnej správy v podmienkach SR, jeho vývojových etáp, problémov a kompatibilitu so štandardnými európskymi systémami verejnej správy. Ďalej sa venuje otázkam riadenia a kontroly vo verejnej správe, priblíženiu nových manažérskych koncepcií a metód riadenia, ako aj predpokladov ich uplatnenia v aktuálnom právnom, organizačnom a inštitucionálnom prostredí verejnej správy v Slovenskej republike.Publikácia je určená nielen študentom odborov verejná správa a regionálny rozvoj, ale aj študujúcim v rámci rôznych foriem celoživotného vzdelávania a predstaviteľom orgánov verejnej správy.

Teória, riadenie a organizácia verejnej správy je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Viera Papcunová. Přečtěte si s námi knihu Teória, riadenie a organizácia verejnej správy na siracusalife.it

DOC 1 Charakteristika Verejnej Správy

Teória verejnej voby a verejná politika. 13. Trojsektorová regulácia života spolonosti (trh-štát-obiansky sektor) ako determinant verejnej politiky. 14. Proces tvorby verejnej politiky z hadiska vzťahu aktérov a prostredia. 15. Štrukturalizácia aktérov verejnej politiky (centrálna, regionálna miestna úroveň moci) 16.

(PDF) Základy verejnej správy - ResearchGate

Teória, riadenie, organizácia verejnej správy - TM. Domov; Kurzy; Ekonomická fakulta (Faculty of Economics) ... Možnosti zápisu do kurzu. Teória, riadenie, organizácia verejnej správy - TM. Organizácia prednášok a seminárov predmetu TROVS - TM. Samoprihlásenie sa do kurzu (Študent) Do tohto kurzu sa nemôžu dostať hostia ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

V ohnisku neprítomnosti
Ku-ku! Jen po mně vztáhněte ruku!
Saláty
Dôkazné prostriedky v občianskom súdnom konaní
Chlapec pri dverách
Trestný zákon do vrecka
Ištařin návrat
Síň slávy mistrů fantasy II. C
Tropické plody
Anglická nepravidelná slovesa + 3 CD
Proč nemám jíst jen brambůrky?
Vzduch je naše moře
ANO NE
Pán Tragáčik a templári (5.)
Nová cesta po malém ostrově
SS - Hitlerova černá garda
V premenách času
Báječný čas života
Miki Volek