Strom života

Siracusalife.it Strom života Image
POPIS
AUTOR Zsófia Kiss-Szemán
VELIKOST SOUBORU 5,62 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2014
NÁZEV SOUBORU Strom života.pdf
ISBN 9788089340606

Strom ako fenomén sa v rôznych kultúrach objavuje ako symbol, vystupuje ako stelesnenie rôznych mocností, vlastností, zastupuje celé legendy a mýty. K stromu sa často viažu mýty o vzniku sveta, a strom sveta prežíva dodnes aj vo forme vizuálneho stvárnenia, a mnohé, často zásadné príbehy, ktoré určujú základné hodnoty tej-ktorej ľudskej komunity, či už národov, kmeňov, dedín a pod. V kresťanskej symbolike strom zohráva mimoriadnu úlohu, má nezastupiteľnú funkciu v rôznych súvislostiach a objavuje sa v kresťanskej ikonografii v širokom spektre tém, motívov a symbolov. Zobrazenie stromu v kozmologickom zmysle ako stromu sveta do výraznej miery ovplyvnilo aj interpretáciu a prežitie symbolu stromu. Takmer v každej kultúre nájdeme mýtus o strome, s ktorým je prepojený vznik sveta. Ako takmer každý symbol, aj strom môže vystupovať v rôznych funkciách a stelesňuje božské i ľudské vlastnosti, stále a nestále hodnoty, večný život a pominuteľnosť alebo smrť atď.Zobrazenie stromu ako symbolu má dlhú tradíciu vo vizuálnom umení. Všetky oblasti zobrazenia nie je možné zhrnúť na predkladanej výstave vzhľadom na jeho bohatú a rozsiahlu tematiku, ale sú tu prezentované najdôležitejšie okruhy tém, ktoré sa vo výtvarnom umení Slovenska objavili, vynorili, zakotvili a zohrávali významnejšiu úlohu: Strom života, Strom poznania dobra a zla, Strom v krajinomaľbe, Strom a životné prostredie, Strom a drevo, Strom smrti.Fenomén stromu je na výstave predstavený z rôznych hľadísk podľa významu v tradičných kultúrach v rôznych obdobiach, transhistoricky, na základe 175 malieb, sôch, grafík a diel iných médií, ktoré súvisia s fenoménom stromu vo výtvarnom umení Slovenska od gotiky po súčasné umenie.

Trávit čas knihou Strom života! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Strom života a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Strom života | Sperky.cz

STROM ŽIVOTA obsahuje 9 hlavních viditelných odkazů. Zde blíže o vědění, jež symbolika stromu obsahuje: Strom života je tvořený principem plodnosti (žena) Život sám je jeden přenádherný tanec (tančící žena - tanec má pravidla, je souhrou výměny energií, je proudem citů) Koruna stromu je tvořena 54 listy.

Strom života | Dymník - Výletní restaurace

Autor: Sabina Huřťáková Hašková: Ivana Špičková je vynikající autorkou rozsáhlých a velmi propracovaných historických románů. Na konci roku 2017 vyšel její nejnovější román Strom života, který je zatím nejrozsáhlejší. Přes šest set stran dramatického a napínavého čtení o starých Keltech vás okouzlí a pohltí od samého začátku.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Waldemar Matuška 2
Encyklopedie akčního filmu
Hrdinové Fantasy: Tajemná umění
Řízení jakosti a ochrana spotřebitele
Zbraně
Stroje pre rastlinnú výrobu 3
Darovanie s príkazom v rímskom práve
Dane, účtovníctvo, odvody 12/2015
Humor zo siete
Lízin let do nebe
Prolitá krev
Letné ozveny
Na podpätkoch (s podpisom autora)