Matýskova matematika pro 5. ročník, 2. díl

Siracusalife.it Matýskova matematika pro 5. ročník, 2. díl Image
POPIS
AUTOR none
VELIKOST SOUBORU 8,33 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2020
NÁZEV SOUBORU Matýskova matematika pro 5. ročník, 2. díl.pdf
ISBN 9788076000155

Matýskova matematika pro 5. ročník se podobně jako v případě 4. ročníku skládá ze tří učebnic a tří pracovních sešitů. K jednotlivým učebnicím a pracovním sešitům jsou vytvářeny i multimediální interaktivní učebnice (MIUč+), včetně žákovských licencí tak, aby žáci v případě zájmu mohli probíranou látku procvičovat zábavnou interaktivní formou i na domácích počítačích nebo tabletech. K učebnicím vydáme i metodické průvodce.Podobně jako v předchozích ročnících je v učebnicích systematicky graficky rozlišováno základní vyvozené učivo včetně defi nic, úkoly k procvičení a příklady k průběžnému opakování. Novinkou je zařazení obtížnějších logických úloh, s jejichž obdobou se žáci mohou setkat např. při srovnávacích testech nebo při příjímacích zkouškách na gymnázia. U tohoto typu úloh je nejprve po jednotlivých krocích řádně vysvětleno možné řešení vzorové úlohy a následně jsou zařazeny obdobné příklady pro samostatné řešení. Předkládané postupy řešení využívají výhradně matematické dovednosti, které si žáci již osvojili, a tak se na první pohled obtížná úloha stává řešitelnou. Učebnice jsou doplněny kresbami, které úsměvnou formou doplňují probírané učivo.Druhý díl matematiky je koncipován tak, že od samého počátku je učebnice prokládána stránkami, které se zabývají závěrečným opakováním učiva matematiky za celý první stupeň, aby si žáci mohli látku opakovat průběžně a komplexně.Stejně jako v 1. díle jsou i ve 2. díle zařazeny nadstandardní úlohy. Nová látka žáky seznamuje zejména s velkými čísly (miliony, miliardy) a početními operacemi v rámci tohoto číselného rozsahu. Zvláštní pozornost je věnovaná práci s grafy a převodům jednotek.

Trávit čas knihou Matýskova matematika pro 5. ročník, 2. díl! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Matýskova matematika pro 5. ročník, 2. díl a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. » Matýskova matematika

Matýskova matematika pro 4. ročník je svojí strukturou obdobná Matýskově matematice pro 3. ročník. Skládá se ze tří učebnic a tří pracovních sešitů: Matýskova matematika, 1. díl (číselný obor 0 až 10 000), Matýskova matematika, 2. díl (číselný obor 0 až 1 000 000), a samostatná učebnice Geometrie .

Matýskova matematika - Matematika od 1. do 5. ročníku ...

M5_PL_7 Matematika 5 Dotazy, nejasnosti, odpovědi, výsledky pište na: [email protected] 1 Procvičování, opakování 1) Početní úkony - další krátká videa: - cvičení z učebnice Matýskova matematika pro 5. ročník 2. díl ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ
Býk na celý rok 2010
Šampanské
Saturn (český jazyk)
Smysl života
Jak být nejlepší v systému MLM
Holky na stopě: Vážné podezření
Súhvezdie Tety July
Zelené potraviny
Tajemství dvora Tudorovců
Domácí posilování
Zbraně a střelivo
Nejtěžší překážka
Prachožrouti
Hrnkové koláče (11)
Křížovky pro chvíle pohody
První čtení
Malá kuchárka oddelenej stravy
Legenda jménem Tyrannosaurus rex
Upírske denníky 8: Cesta z temnoty